Újezd pod Troskami volby do ZO, budu křížkovat, nechci na OÚ p. Kubištu!

1. 9. 2022

Pro volby do zastupitelstva obce 2022 - 2026 byla sestavena jen jedna kandidátka, což je o mnohém vypovídající, smutná realita a chyba! Moji OK reakcí (vzhledem ke staronovým kandidátům) by mohlo být nejít k volbám nebo do urny hodit neplatný volební lístek... To ale neudělám, když kandiduje pan Kubišta (kterého si jako občan nepřeji pro mnohé nepěkné mít již počtvrté na OÚ) a pan Švihel. S "třesoucí se rukou" budu křížkovat zbylých 7 kandidátů!

Co si myslím a jak budu volit - křížkovat:

Každý jeden z nás občanů má právo na svůj názor k dění v naší obci, na práci zastupitelů i OÚ. Já se za své názory nestydím, netajím se s nimi, zde jsou:

 • naše obec je dlouhé roky zanedbaná, nevzkvétá (není kanalizace v obci - příkopy máme leckde plné exkrementů..., stav řady místních komunikací je špatný, mnohdy k nemovitostem nejsou cesty ani evidovány v KN..., reálně OÚ roky neřeší např. opravu hřbitovních schodů a chodníků v Újezdu atd., v Semínově Lhotě máme odpady všeho druhu, rygoly a spáleniště po pálení čarodějnic na návsi - těsně vedle dětského hřiště..., není u nás dokončena oprava požární zbrojnice..., máme roky rozpadlou hráz u rybníka..., náš OÚ není schopen ani OK realizovat od srpna 2019 dopravní zrcadlo atd. - upsal bych se, co je restů a nepěkného...),
 • je to tím, že do ZO nekandidují nejschopnější z občanů..., že mnozí voliči i opakovaně volí a podporují nekompetentní zastupitele (co včas nekonali, když byli již 8 či 12 let v ZO i na OÚ a vše tím prodražili obci...), občané volí i ty, kteří udělali nepěkné věci proti zájmu obce... nebo se občané nezajímají o dění v obci, v ZO, na OÚ - nevím, co z toho je horší..., na OÚ/v ZO se pak roky dějí i nepěkné věci, bojkotovaly se v ZO i 6:1 nejen moje dobré Podněty..., OÚ jedná často "po našom" = amatérsky a i "za zády" = jen s vybranými "souvěrci", řada občanů je díky naznačené "praxi" OÚ/ZO a jejim následkům mezi sebou rozhádaná...!

Nebudu křížkovat celou stranu "NEZÁVISLÍ PRO OBEC ÚJEZD P. T.", zakřížkuji 7 kandidátů, všechny mimo pana Kubišty a pana Švihela, a to z těchto důvodů:

 • J. Kubišta - stávajícího pana místostarostu s měsíční odměnou cca 20 tis. Kč, za 4 roky cca 960 tis. Kč čistého (v ZO od roku 2010) považuji za nekompetentního s řadou kauz a špatných rozhodnutí PROTI zájmu obce..., pan M. Jebavý o něm veřejně řekl, že bere úplatky, osobně jsem p. Kubištu neviděl na OÚ něco sepsat na PC, připomínkovat jedinou smlouvu, něco pořádně udělat..., ale zažil jsem jej na OÚ sedět, planě mluvit a platit šlendrián práci bez kontroly a bez převzetí (např. oplůtka v SL u zbrojnice, zrcadlo do SL), mám s panem Kubištou i špatné osobní zkušenosti (jistě nejsem v obci jediný, že...?), pomlouvá nejen mě lživě, překrucuje skutečnosti, neplní sliby atd.: nevážim si J. Kubišty a nerozumím spoluobčanům, kteří si o něm myslí stejné co já, ale "plácají" jej po ramenou...,
 • J. Švihel - stávající a i budoucí pan starosta s měsíční odměnou cca 20 tis. Kč, za 4 roky cca 960 tis. Kč čistého (v ZO od roku 2010) dle mého názoru promarnil i roky 2018 - 2022, když se spojil s J. Kubištou na OÚ a nevyužil nabídky mé práce pro OÚ s potenciálem kandidátky Za čistý Újezd (kdybych byl místostarostou, udělal by OÚ mnohem více práce a byl by i kompetentnější), bojkotoval řadu dobrých Podnětů (které bude stejně OÚ řešit, ale již budou pro OBEC dražší...), prokázal nekompetentnost např. začerňováním jmen občanů v Zápisech ze zasedání ZO..., nezakročil proti panu Kubištovi "ve věci zrcadlo" a byl žel účasten i nepěknému na minulých i stávajícím OÚ: i když se mnohému za 4 roky přiučil a naše ZO udělalo více než minulé, tak jej nepovažuji za dobrého starostu...,
 • nemohu volit = křížkovat pana Kubištu ani pana Švihela, když "jejich" OÚ 2018 - 2022 měl nízkou produktivitu, mnohé jim trvalo zbytečně dlouho, mnohé jsem na nich musel Xkrát urgovat..., bojkovali mi další opravy zbrojnice ve Lhotce (můj návrh na II. část oprav viz níže jedna z příloh), bojkotovali důležité další, nemohu je volit, když udělali podrazy (SPEH 4 bez 3, přemístění kuchyňky v Baráčku ve Lhotce za mými zády - jinak bezva povedená akce SDH SL1), nemohu je volit, když oba nebyli schopni roky OK realizovat ani jedno dopravní zrcadlo (triviální akci za pár tisíc Kč), je jim oběma jedno, že tím v daném místě zvýšili nebezpečnost silničního provozu (jejich nezodpovědnost a šlendrián prace mě donutila podat na ně - OÚ Podnět na Policii ČR), "jejich" OÚ nezkontroloval a zaplatit šlendrián práci, to je pro mě "kubištovina", děsím se opakování stávajícího obsazení OÚ: J. Švihel starosta a J. Kubišta místostarosta, když se snad bude realizovat kanalizace v obci (velmi složitá akce za desítky milionů Kč..., kde bude klíčové uhlídat oprávněnost případných víceprací...) atd. - upsal bych se...,
 • jen díky OK nekonání "jejich" OÚ máme v Semínově Lhotě odpady všeho druhu, rozježděné plochy a spáleniště na návsi, hned vedle dětského hřiště atd.!

Níže jediná kandidátní listina "NEZÁVISLÍ PRO OBEC ÚJEZD P. T.". Zásadní je pořadí kandidátů. Na první místo se dává kandidát na starostu, na druhé kandidát na místostarostu... V ZO zůstane po volbách 7 z 9 kandidátů podle pořadí na kandidátce a podle křížkování... Informace k volbám jsou přehledně uvedeny např. zde.

 1. Jan švihel
 2. Eva Steinerová
 3. Miroslav Matěcha
 4. Ing. Romana Steinerová
 5. Jiří Kubišta
 6. David Maryška
 7. Tomáš Petráček
 8. Ing. Josef Kraus
 9. Bc. Natálie Kubištová

Staronoví zastupitelé, různou měrou spoluzodpovědní 8 - 12 let za to, že naše obec nevzkvétá a dějí se na OÚ i nepěkné věci..., budou mít další 4 roky šanci napravit své chyby či včasné nekonání (ve zpoždění realizované se obci vždy prodraží...). Ing. Kraus na osmém nepostupovém místě kandidátky určitě patří do ZO více než pan Kubišta, takže budu volit - křížkovat p. Krause! Naděje prý umírá až poslední a tak mám naději, že noví zastupitelé budou jako já usilovat o výkonnější..., kompetentnější a transparentnější OÚ/ZO..., aby se již o nikom na našem OÚ/ZO neříkalo, že bere úplatky..., že je arogantní na občany..., že bydlí XY let v obecním bytě č. p. 60 v Újezdu pod Troskami skoro zadarmo... V tomto mohou noví zastupitelé očekávat moji podporu, přeji jim větší úspěšnost, než jsem měl já 1:6 !!!

Jediná kandidátní listina "NEZÁVISLÍ PRO OBEC ÚJEZD P. T." má prý snad znamenat to, že jsou občané naší obce spokojeni s "rozvojem" obce, že jsou spokojeni s prací svých i letitých zastupitelů...? Já tento názor nezdílím a vím, že důvodů jen jedné kandidátky, budoucí "vlády jedné strany" v obci je vícero, každopádně je to chyba, ke škodě všech občanů! Např. v obci Pulečný (kde to tak trochu znám a která je srovnatelná počtem obyvatel s naší obcí) je plných 5 kandidátních listin !

Děkuji všem zastupitelům obce 2018 - 2022 za to, co se nám společně povedlo (možnost realizace Splaškové kanalizace a ČOV v obci, výstavba či doplnění dětských hřišť, realizace parkoviště u OÚ, výsadba stromků u Spehu atd.). Děkuji všem spoluobčanům, kteří mě/nás v ZO podporovali, konali pro rozvoj obce!

usilování "ZA ČISTÝ ÚJEZD", tj. za lepší rozvoj naší OBCE (za obecní kanalizaci či proti odpadům po obci, za lepší komunikace, opravy obecních nemovitostí atd.) a za vyšší kompetentnost a transparentnost konání našeho OÚ/ZO bude pokračovat i nadále, i bez přítomnosti kandidátky "Za čistý Újezd" v letošních volbách do ZO. Proč již nekandiduji do ZO jsem Vám již naznačil zde, podrobněji to vysvětlím v některém z dalších příspěvků po volbách...

Stále hlédám "Nespokojené občany" (pro mě udavače z první přílohy níže), co neměli ani odvahu ("koule") se podepsat... Rozdíl mezi Podnětem a Udáním, jak jej chápu já, najdete zde.

To je "zvláštní", že se zrovinka před volbami vždy nejvíce opravují komunikace (platí obecně - jen u nás v obci ne...) a uklízí se veřejná prostranství (platí obecně - i v naší obci je tráva posekána...). Bude to tím, že je zrovinka před volbami, pamět voličů je mnohdy krátká, třeba nasadit "růžové brýle"...

Přeji všem spoluobčanům zdraví a ať se Vám daří co nejlépe :-).

Ing. Václav Lhoták

Ing. Václav Lhoták
občan usilující ZA ČISTÝ ÚJEZD

Proč nemáme hezčí náves u zbrojnice v Semínově Lhotě?!

Tomáš Klus - Pánu bohu do oken, stikněte tlačítko Přehrát na YouTube a poslouchejte trefný text... :-)

Kontaktní formulář