Hrdoňovice, od těžké techniky poškozená komunikace na p. č. 1096-8

5. 2. 2021

V pátek k večeru 22. 1. 2021 mi volal p. Bohuňovský z Hrdoňovic s informací o rozježděné komunikaci na obecním pozemku p. č. 1096/8 k jeho a Kratinových nemovitosti. V sobotu jsem se zajel na místo podívat, zjistit stav a zajistit si fotodokumentaci. Komunikace byla opět poškozena těžkou technikou při navážení dřeva na pozemek p. Jebavého p. č. 244/17, který mu bohužel prodalo minulé zastupitelstvo na skládku! Komunikace není stavěna na těžký provoz, to třeba to v zastupitelstvu vyřešit. Nelze opakovaně poškozovat obecní majetek, znepříjemňovat život spoluobčanům!

Komunikaci je třeba nechat opravit (dát do původního stavu) a prověřit její legálnost vůči KN. V ZO musíme najít taková opatření, která by zamezila opětovnému poškozování této komunikace, zamezila provozu těžké techniky, zamezila zvýšenému hluku a prašnosti, obtěžující naše spoluobčany! 

Proto jsem 25. 1. 2021 zpracoval Podnět do ZO, kde zastupitelům navrhuji:

  1. dopravním značením zamezit na tuto komunikaci vjezd vozidlům nad 3,5 t,
  2. zřídit zde kvalitní asfaltovou komunikaci (s odpovídajícím podložím, nosností a životností),
  3. hledat pro p. Jebavého vhodnější pozemek, kde by mohl vykonávat svoji činnost, aniž by poškozoval obecní majetek a omezoval ostatní občany.

To, že musíme v ZO řešit opakované poškozování komunikace na obecním pozemku p. č. 1096/8 a platit její opravy, je jen díky tomu, že minulé zastupitelstvo prodalo obecní pozemek v Hrdoňovicích p. č. 244/17 právě p. Jebavému. Konkrétně PRO prodej na 7. zasedání ZO dne 7. 12. 2015 hlasovalo 6 zastupitelů: starosta J. Kubišta, předseda finančního výboru J. Švihel, předseda kontrolního výboru Ing. R. Steinerová, předseda kulturního výboru B. Kopecká, předseda výboru pro práci hasičů J. Vymlátil a zastupitelka V. Lásková (Jebavá). PROTI prodeji tehdy byla jen jediná místostarostka E. Steinerová.  

Zkusme se, všichni zastupitelé obce, nyní zamyslet nad níže uvedeným:

  1. chyby děláme každý, říká se, že "chybovati je lidské", což je jistě pravda,
  2. chce to, ale pak svoji chybu přiznat a snažit se maximálně o její nápravu,
  3. Kratinovi i pan Bohuňovský si díky prodeji p. č. 244/17 již vytrpěli mnohé! 

Občané přečtěte si přílohy a prohlédněte fotografie. Najdete zde můj výše zmíněný Podnět do ZO z 25. 1. 2021, fotografie opakovaně poškozované komunikace i fota skládky všeho možného na pozemku p. Jebavého p. č. 244/17, který býval před rokem 2016, před jeho prodejem, obecní travnatou plochou, kde občané Hrdoňovic pálili Čarodějnice atd. Najdete zde i stížnost p. Bohuňovského na aktuální poškození komunikace k jeho a Kratinových nemovitostem.

Velmi smutná je rekapitulace mnoha událostí, které jsem jako předseda výboru pro záležitosti občanů zpracoval dne 2. 6. 2019 (tato funkce v ZO byla 6 zastupiteli zrušena, když jsem obhajoval oprávněné zájmy občanů vůči našemu OÚ/ZO...). Přečtěte si, kolik příkoří již museli podstoupit Kratinovi a pan Bohuňovský poté, co 6 výše zmíněných zastupitelů nezodpovědně a proti zájmu většiny občanů prodalo v Hrdoňovicích obecní pozemek p. č. 244/17 právě p. Jebavému!  

Věřím kolegové, současní zastupitelé, že nastal čas, aby byly ony křivdy napraveny!

Přeji příjemný den a hlavně zdraví všem!

Ing. Václav Lhoták

Ing. Václav Lhoták
Váš zastupitel z kandidátky ZA ČISTÝ ÚJEZD

Hrdoňovice, od těžké techniky poškozená komunikace 1096-8

Kontaktní formulář