Zákon č. 106/1999 Sb. - Nájem obecního pozemku p. č. 55/1, tzv. SPEHu

10. 3. 2019

Jedním z témat, které je často v obci diskutováno je využití obecního pozemku p. č. 55/1, tzv. SPEHu. Na 1. veřejném zasedání ZO dne 17. 12. 2018 se řada spoluobčanů, včetně mě, zajímala o dokumenty týkající se pronájmu tohoto pozemku. Ing. Jiří Hájek si na OÚ tyto dokumenty vyžádal, informace mu byly poskytnuty (ke stažení zde) a dle Zákona č. 106/1999 Sb. byly i zvěřejněny pro nás ostatní občany na www stránkách obce - Úřední deska/Ostatní dokumenty.

Nejasnosti ohledně nájmu obecního pozemku p. č. 55/1 (SPEH):

  • na posledním veřejném zasedání zastupitelstva naší obce, se projednávalo, mimo jiné, i "velmi nestandardní převzetí" části obecního pozemku p. č. 55/1 pronajatého od 20. 3. 2013 do 30. 11. 2018 panu Miroslavu Jebavému z Hrdoňovic, 
  • diskuse kolem "kauzy SPEH" byla bouřlivá, z řadou nezodpovězených otázek, jak si lze připomenout díky zápisu z tohoto zasedání (bod. č. 5 a bod č. 9),
  • využitím Zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím jedním ze spoluobčanů, byly současně důležité dokumenty zveřejněny všem.  

Občané si mohou sami po přečtení dokumentů Ke stažení níže vyhodnotit, zda pronájem obecního pozemku byl nebo nebyl výhodný pro obec a zda naši zastupitelé, a to zejména pod dokumenty za OÚ podepsaní starostové (paní Protivná, pan Kubišta a pan Švihel) vždy postupovali správně a v zájmu obce.

Mě osobně ve zvěřejněné dokumentaci od OÚ velmi nepříjemně překvapilo:

  1. stanovení nízkého nájemného jen 500,- Kč za rok za 440 m2 pozemku (to je podle mě velmi nevýhodné pro obec, a to vzhledem k využití pronajatého pozemku ze strany nájemce k vlastnímu ziskovému podnikání, tj. ke skladování materiálů při zemních pracích a k využívání jako kompostárna na bioodpad),
  2. nezakreslení umístění pronajatých 440 m2 na pozemku (440 m2 je jen malá část z výměry 2 621 m2), jak OÚ kontroloval realitu užívaných m2?,
  3. neuvedení sankcí a opatření pro případ neplnění povinností ze strany nájemce (např. skladování mimo určenou plochu),
  4. neexistence fotodokumentace pozemku p. č. 55/1 ze strany OÚ k počátku nájmu (20. 3. 2013), k ukončení nájmu (30. 11. 2018), k datu fyzického převzetí pozemku (k 14. 12. 2018), jak OÚ zkontroloval, zda byl pozemek uveden do původního stavu?, 
  5. sepsání "dodatku k výpovědi smlouvy", což je nejen pro mě zvláštní pojem a netradiční - špatný postup, navíc bez data  sepsání či podpisu tohoto dodatku!,
  6. k zamyšlení pro občany je důvod utajeného převzetí pronajatého pozemku jen 4 zastupiteli (p. Švihel, p. Kubišta, p. Vymlátil, p. Kraus) bez informování 3 zbylých zastupitelů (paní Evy a Romany Steinerové a mě), nezodpovědné vůči obci je zřejmé převzetí pozemku s vadami, viz dokumentace po převzetí!

Po nastudování zveřejněných dokumentů jasně vidím, kolik chyb se bohužel udělalo ze strany OÚ, zejména od pod dokumenty podepsaných starostů!
Jak to asi je "v pořádku" u jiných starších smluv OÚ? Všechny "živé" smlouvy třeba zkontrolovat a zveřejnit! S tím jsem kandidoval, za to se zasazuji v ZO!

Bohužel, je i nadále kolem obecního pozemku p. č. 55/1, tzv. SPEHu řada problematických věcí.
Doufám, že se tomu budeme v ZO všichni věnovat a společně napravíme minulá pochybení.

Přeji příjemný den všem!

Ing. Václav Lhoták

Ing. Václav Lhoták
Váš zastupitel z kandidátky ZA ČISTÝ ÚJEZD

Kontaktní formulář