Zákon č. 106/1999 Sb. - Nájem obecního pozemku p. č. 55/1, tzv. SPEHu

10. 3. 2019

Závažné téma, které je často diskutováno je využití obecního pozemku p. č. 55/1, tzv. SPEHu. Na 1. zasedání ZO dne 17. 12. 2018 se řada spoluobčanů, vč. mě, zajímala o dokumenty týkající se pronájmu tohoto pozemku. Ing. Jiří Hájek si na OÚ tyto dokumenty vyžádal, informace mu OÚ poskytnul (najdete je v Příloze příspěvku) a dle Zákona č. 106/1999 Sb. byly i zveřejněny pro ostatní občany i na www stránkách obce zde, dne 30. 01. 2019 pod "krycím" názvem 106.pdf.

Nejasnosti ohledně nájmu obecního pozemku p. č. 55/1 (SPEH):

  • na posledním veřejném zasedání zastupitelstva naší obce, se projednávalo, mimo jiné, i "velmi nestandardní převzetí" části obecního pozemku p. č. 55/1 pronajatého od 20. 3. 2013 do 30. 11. 2018 za starostů H. Protivné a J. Kubišty panu M. Jebavému z Hrdoňovic, celých 440 m2 jen za 500,- Kč za rok!
  • diskuse kolem "kauzy SPEH" byla bouřlivá, z řadou nezodpovězených otázek, jak si lze připomenout díky zápisu z tohoto zasedání (bod. č. 5 a bod č. 9),
  • využitím Zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, byly současně důležité dokumenty zveřejněny všem - viz Příloha příspěvku.  

Občané si mohou sami po přečtení dokumentu Ke stažení níže vyhodnotit, zda pronájem obecního pozemku p. č. 55/1 - SPEHu (ne)byl výhodný pro obec?! Zda naši zastupitelé - zejména pod dokumenty podepsaní starostové paní Protivná, pan Kubišta a pan Švihel vždy (ne)postupovali správně a v zájmu obce?!

Mě osobně ve zvěřejněné dokumentaci od OÚ velmi nepříjemně překvapilo:

  1. stanovení nízkého nájemného jen 500,- Kč za rok za 440 m2 pozemku (to je podle mě velmi nevýhodné pro obec, a to vzhledem k využití pronajatého pozemku ze strany nájemce k vlastnímu ziskovému podnikání, tj. ke skladování materiálů při zemních pracích a k využívání jako kompostárna na bioodpad),
  2. nezakreslení umístění pronajatých 440 m2 na pozemku (440 m2 je jen malá část z výměry 2 621 m2), jak OÚ kontroloval realitu užívaných m2?,
  3. neuvedení sankcí a opatření pro případ neplnění povinností ze strany nájemce (např. skladování mimo určenou plochu),
  4. neexistence fotodokumentace pozemku p. č. 55/1 ze strany OÚ k počátku nájmu (20. 3. 2013), k ukončení nájmu (30. 11. 2018), k datu fyzického převzetí pozemku (k 14. 12. 2018), jak OÚ zkontroloval, zda byl pozemek uveden do původního stavu?, 
  5. sepsání "dodatku k výpovědi smlouvy", což je nejen pro mě zvláštní pojem a netradiční - špatný postup, navíc bez data  sepsání či podpisu tohoto dodatku!,
  6. k zamyšlení pro občany je důvod utajeného převzetí pronajatého pozemku jen 4 zastupiteli (p. Švihel, p. Kubišta, p. Vymlátil, Ing. Kraus) bez informování 3 zbylých zastupitelů (paní Evy a Romany Steinerové a mě), nezodpovědné vůči obci je zřejmé převzetí pozemku s vadami, viz dokumentace po převzetí!

Po nastudování zveřejněných dokumentů jasně vidím, kolik chyb se bohužel udělalo ze strany OÚ, zejména od pod dokumenty podepsaných starostů!
Jak to asi je "v pořádku" u jiných starších smluv OÚ? Všechny "živé" smlouvy třeba zkontrolovat a zveřejnit! S tím jsem kandidoval, za to se zasazuji v ZO!

Bohužel, je i nadále kolem obecního pozemku p. č. 55/1, tzv. SPEHu řada problematických věcí.
Doufám, že se tomu budeme v ZO všichni věnovat a společně napravíme minulá pochybení.

Přeji příjemný den všem!

Ing. Václav Lhoták

Ing. Václav Lhoták
Váš zastupitel z kandidátky ZA ČISTÝ ÚJEZD

Kontaktní formulář