1. zasedání zastupitelstva obce 17. 12. 2018, Podraz 4 zastupitelů na 3

7. 1. 2019

Dne 17. 12. 2018 se konalo další zasedání našeho zastupitelstva obce, na kterém všech 7 zastupitelů odhlasovalo zveřejňování smluv obce a zápisů ze zasedání zastupitelstva obce, kde se ale i bohužel přítomní občané dozvěděli o netransparentním jednání 4 zastupitelů vůči 3 zbylým zastupitelům, kde se projednávala neúplná pozvánka na toto zasedání, aktuální situace kolem kanalizace atd. Ze zasedání je k dispozici Zápis a Usnesení, zvukový záznam.

Z pozice zastupitele, chci zde a pro teď pouze konstatovat následující:

  • schválení zveřejňování všech obchodních smluv obce je správný krok všech zastupitelů k transparentnosti jednání OÚ, občané budou mít průběžné informace o hospodaření (výdajích a příjmech) obce a nebudou již potřebovat tolik využívat Zákon 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, občané budou mít možnost zpětné kontroly projednaného na zasedáních zastupitelstva obce (dále jen ZO) atd., lhůta na zveřejňování smluv obce na www obce bude stanovena v novém Jednacím řadu ZO,
  • schválení zveřejňování Zápisů ze zasedání ZO, samozřejmě včetně Usnesení je správný krok všech zastupitelů k transparentnosti jednání OÚ, občané budou mít průběžné a podrobné informace o projednávaném na zasedáních ZO, bude zpětná kontrola plnění Usnesení atd., občané budou vědět, jak který ze zastupitelů jedná a hlasuje, jaké záležitosti řeší spoluobčané ve svých vystoupeních atd., lhůta zveřejňování Zápisů a Usnesení ZO na www obce vychází ze Zákona o obcích a povinnosti pořídit Zápis do 10 dní po skončení zasedání, ze zasedání ZO si pořizuji soukromě jako občan obce zvukový záznam (může tak ze zákona činit každý), zvukový záznam dávám k dispozici OÚ, tzn. prostřednictvím pana starosty je přístupný všem zastupitelům i občanům, záznam bude doufám zajišťován i ze strany samotného OÚ, je důležitý pro zpracování podrobného a pravdivého Zápisu, zpětnou kontrolu projednávaného, řečeného atd.,
  • pozvánka na zasedání ZO má vážné obsahové vady, kritizoval jsem její podobu i další tiskové výstupy OÚ, za které se stydím... u pana starosty, žel marně,
  • neuvedení, tzn. schování mých 4 podnětů (aktuální situace kolem kanalizace, požadavek na zveřejňování celých Zápisů ze zasedání zastupitelstva obce, zveřejňování smluv obce, informace k pohledávce Ing. Havránka) do bodu "Různé", to je pro mě nepřijatelná praxe utajování důležitých informací před občany, ti se z pozvánky dopředu nedozvěděli o důležitém k projednávání, to mohlo mít vliv i na jejich účast atd., ptal jsem se na to pana starosty..., marné,
  • velmi nestandardní způsob převzetí obecního pozemku p. č. 55/1, tzv. Spehu od pana Jebavého ze strany 4 zastupitelů, konkrétně komise ve složení pánů starosty Švihela a místostarosty Kubišty, pana Vymlátila a Ing. Krause, zcela bez informování 3 zastupitelů, tedy paní Evy Steinerové, Ing. Romany Steinerové a mě, to chápu jako PODRAZ 4 ZASTUPITELŮ NA 3 ZASTUPITELE, zavrženi hodná praxe zasluhující si vyvození osobní zodpovědnosti oněch 4,
  • osobně je mi líto a jsem zklamán ze skutečnosti, že se pan nový starosta Švihel nepoučil z 8 let v pozici "řadového" zastupitele a převzal "nepěkné praktiky" minulých zastupitelstvech, kdy se někdy a někteří zastupitelé "u moci většiny 4", také ani neobtěžovali ostatní informovat... a rozhodovali si "po svém",    
  • nerozumím Ing. Krausovi, jako zcela novému zastupiteli, bez jeho "historie" na OÚ, že se svoji účastí v utajeném převzetí Spehu přidal k výše uvedenému,
  • Zápisy a Usnesení ze zasedání ZO naší obce měly často v minulosti podstatné obsahové i formální vady, nebyly někdy zaznamenány všechny důležité projednávané záležitosti, všechna přijatá Usnesení, všechny podněty na zasedáních vystupujících občanů atd., některé Zápisy a Usnesení byly tak stručné, že byly bez "vypovídací hodnoty", proto jsem Zápis a Usnesení z 1. zasedání ZO zpracoval osobně a využil cca 2 hodinový zvukový záznam, který je na OÚ.

K "PODRAZU 4 NA 3" jsem se na zasedání vyjádřil cca v tomto smyslu:

O ustanovení nějaké komise, o kontrole a podpisu převzetí pozemku..., jsem se já a obě paní Steinerové dozvěděly od pana starosty Švihela až cca 15 minut před začátkem tohoto zasedání... Je to typický případ toho, jak se to dělat nemá, jak se v zastupitelstvu nekomunikuje, jak se informace nepředávají... s tím, že jsme se jako zastupitelé těsně před tímto zasedáním ZO dohodli, že se tyhle věci změní a ony se změní!

K výše uvedenému pro spoluobčany, ale i ostatní zastupitele znova dodávám:

Jen proto jsem kandidoval do našeho zastupitelstva..., jen proto na svých www píši, co píši..., jen proto opakovaně všem zastupitelům různou formou říkám, co říkám..., JEN PROTO: aby se změnily "nepěkné praktiky" z jednání minulých zastupitelstev, aby se více dbalo o obecní majetek a investovalo do rozvoje obce, aby se napravily chyby, co napravit jdou..., aby se zkontrolovaly všechny smlouvy a špatné změnily..., aby se na OÚ pracovalo s daleko vyšší kompetentností a nasazením všech zastupitelů i zaměstnanců, než tomu bylo doposud! Už žádné krytí, "zametání pod koberec" čehokoliv, žádné podrazy mezi zastupiteli!
Pokud tak vážení zastupitelé neuděláme, tak nás "neřešené resty" minulosti dříve nebo později doženou k zodpovědnosti, všechny z nás!

Každý si jistě udělá svůj názor na výše a v přílohách níže uvedené. Snazší to mají ti spoluobčané, kteří byli přítomni nejen na tomto zasedání ZO, ti již znají pravdivou "realitu dění na OÚ" a ti již měli možnost říci si své názory. A mnozí tak i učinili! A já jim za jejich zájem o dění v obci a za jejich aktivitu děkuji!

Koho zajímá dění v obci a jak pracují zastupitelé,
tak nechť si přečte i soubory ke stažení níže.

Přeji příjemný den všem!

Ing. Václav Lhoták

Ing. Václav Lhoták
Váš zastupitel z kandidátky ZA ČISTÝ ÚJEZD

Chcete se mě na něco zeptat? Napište mi.