Ustavující zasedání zastupitelstva obce 5. 11. 2018

13. 11. 2018

Dne 5. 11. 2018 se konalo ustavující zasedání našeho nového zastupitelstva, které bohužel proběhlo jak proběhlo...

Maximální transparentnost jednání zastupitelstva obce je moji prioritou. Proto jsem ve třech svých vstupech informoval přítomné spoluobčany:

  1. o zajištění zvukového záznamu této ustavující schůze (viz PDF níže),
  2. o nominaci do volených funkcí v zastupitelstvu obce (viz PDF níže),  
  3. o návrhu k zařazení 4 důležitých bodů na příští schůzi (viz PDF níže).

Hlasoval jsem PRO, pokud šlo pro naši OBEC o rozumné návrhy, hlasoval jsem PROTI nebo jsem se ZDRŹEL, pokud tomu tak nebylo nebo byly uváděné podklady či informace k hlasování nejasné, neúplné atd.

Byl jsem zastupiteli zvolen předsedou výboru pro záležitosti občanů, což je a bude potřebný a důležitý orgán zastupitelstva naší obce. Již jsem začal pracovat. Jsem tu pro občany, budu naslouchat všem stranám a hledat spravedlivá řešení.

Pokud Vás zajímá, jak výbory vznikají, pracují, jaké mají kompetence..., tak se podívejte na Metodiku Ministerstva vnitra ČR (viz PDF níže).

Ze strany číslo 9 této metodiky cituji: "Výbory obecně jsou poradními, iniciativními a kontrolními orgány zastupitelstva obce, nikoli samostatnými orgány, z čehož vyplývá, že v podstatě plní funkci sběru příslušných informací a jejich analyzování pro zastupitelstvo obce. Výbory samy o sobě nemají pravomoc ukládat úkoly či realizovat, popř. iniciovat opatření k nápravě. Tato činnost již náleží zastupitelstvu obce, jemuž výbory obstarají k příslušnému rozhodnutí podklady. Členové výboru mohou pouze při provádění kontroly požadovat poskytnutí nezbytné součinnosti osob, jichž se kontrola dotýká.", konec citátu.

Přeji příjemný den.

Ing. Václav Lhoták

Ing. Václav Lhoták
Váš zastupitel z kandidátky ZA ČISTÝ ÚJEZD

Chcete se mne na něco zeptat? Napište mi.