Újezd pod Troskami - volby do zastupitelstva obce 2022 - 2026 jsou klíčové!

8. 7. 2022

Naše OBEC nevzkvétá! Do zastupitelstva nekandidují nejschopnější občané, voliči volí a podporují i nekompetentní, na OÚ se dějí i nepěkné věci...! O úspěchu v životě rozhoduje poctivost a kompetentnost naší práce. U rozvoje naší obce jde o práci a kompetentnost starosty a místostarosty, oni mají hlavní zodpovědnost za (ne)úspěch! Obec, kde mají kompetentního starostu a místostarostu poznáte, jen do ní vjedete... Naše obec mezi takové žel roky nepatří!

Stávající OBECNÍ ÚŘAD 2018 - 2022 (OÚ):

 • Jan Švihel, starosta - koaliční zastupitel, v roce 2018 kandidátka „Nezávislí“, v ZO již od roku 2010, tedy již 12 let, při zaměstnání - neuvolněný, měsíční odměna cca 20 tis. Kč, tzn. za 4 roky cca 960 tis. Kč čistého (vzhledem ke "kompetentnosti práce a výsledkům" OÚ by polovina měsíční odměny byla dostatečná..., nepochopil jsem, jak se mohl spojit s J. Kubištou a s J. Vymlátilem proti mě..., proč neřešil zrcadlo a byl účasten i nepěknému na minulých i stávajícím OÚ), 
 • Jiří Kubišta, místostarosta - koaliční zastupitel, v roce 2018 kandidátka „Nezávislí“, v ZO již od roku 2010, tedy již 12 let, důchodce - neuvolněný, měsíční odměna cca 20 tis. Kč, tzn. za 4 roky cca 960 tis. Kč čistého (i zadarmo drahý..., nepochopil jsem, jak mohl být tento, nejen dle mého názoru zcela nekompetentní člověk, zvolen po tři volební období do ZO, být místostarostou za paní starostky H. Protivné, v minulém období být starostou a v tomto období místostarostou, s řadou kauz a špatných rozhodnutí PROTI zájmu obce, občanů..., navíc, když o něm pan M. Jebavý veřejně v Hospodě u Kolářů řekl, že bere úplatky - byl jsem u toho a mohu to i dosvědčit, byl u toho i pan zastupitel J. Vymlátil a X dalších občanů... - to je pro mě děsivé, nepochopitelné milí spoluobčané, jeho voliči...!). 

Na běžnou pracovní agendu má na OÚ pan starosta, pan místostarosta a občané administrativní pracovnici za 24 - 26 tis. Kč čistého. Jako jediný opoziční zastupitel jsem mohl "jen" dávat Podněty, "hlídat" OÚ atd. (což jsem činil). Nemohl jsem jednat s úřady, o smlouvách, o dotacích atd. Jistě jsem neměl od OÚ všechny informace, jako někteří jiní v ZO... Mnohé mé Podněty byly OÚ realizovány ku prospěchu naší obce, mnohé mi bylo v zastupitelstvu 6:1 bojkotováno...!

Ostatní členové zastupitelstva obce 2018 - 2022 (ZO):

 • Jiří Vymlátil, předseda Kontrolního výboru - koaliční zastupitel, v roce 2018 kandidátka „Nezávislí“, v ZO již od roku 2010, tedy již 12 let, při podnikání, měsíční odměna cca 2 tis. Kč, tzn. za 4 roky cca 96 tis. Kč čistého (nevykonával funkci předsedy Kontrolního výboru, takže polovina odměny = 48 tis. Kč mu byla od OÚ vyplacena nezaslouženě...) a navíc bydlí desítky let v obecním bytě za neobhajitelně nízký nájem (aktuálně za pana starosty J. Švihela má nájem 1 358,- Kč / měsíc, za 4 místnosti + sklep o výměře 85,4 m2, před tím - za starostky paní H. Protivné, starosty pana J. Kubišty atd. zde pan zastupitel J. Vymlátil bydlel mnoho let za ještě nižší nájem...) a i on byl, co by zastupitel obce, účasten i nepěknému na minulých i stávajícím OÚ...,
 • Ing. Josef Kraus, předseda Finančního výboru - koaliční zastupitel, v roce 2018 kandidátka „Nezávislí“, v ZO od roku 2018, tzn. 4 roky, při podnikání, měsíční odměna cca 2 tis. Kč, tzn. za 4 roky cca 96 tis. Kč čistého (nevykonával funkci předsedy Finančního výboru, takže polovina odměny = 48 tis. Kč mu byla od OÚ vyplacena nezaslouženě...), nepochopil jsem, jak se mohl spojit s J. Kubištou a s J. Vymlátilem proti mě... a být účasten i nepěknému na stávajícím OÚ...,
 • Eva Steinerová - koaliční zastupitelka, v roce 2018 kandidátka „NEZÁVISLÍ OBČANÉ PRO OBEC“, v ZO již od roku 2010, již 12 let, při zaměstnání, měsíční odměna cca 1 tis. Kč, tzn. za 4 roky cca 48 tis. Kč čistého (vykonává dobře za J. Kubištu funkci předsedy Kulturního výboru, ale bez zvolení od zastupitelstva obce a zadarmo - bez příslušné odměny, což je oboje špatně...), nepochopil jsem, jak se mohla v mnohém spojit s J. Kubištou a s J. Vymlátilem proti mě...,
 • Ing. Romana Steinerová - koaliční zastupitelka, v roce 2018 kandidátka „NEZÁVISLÍ OBČANÉ PRO OBEC“, v ZO již od roku 2014, již 8 let, při zaměstnání, měsíční odměna cca 1 tis. Kč, tzn. za 4 roky cca 48 tis. Kč čistého (byla by řádově lepší paní místostarostka než je J. Kubišta...), nepochopil jsem, jak se mohla v mnohém spojit s J. Kubištou a s J. Vymlátilem proti mě..., proč hájí extrémně nízký nájem p. Vymlátila v obecním bytě, když správně je nájem v místě obvyklý...,
 • Ing. Václav Lhoták - opoziční zastupitel, v roce 2018 kandidátka „Za čistý Újezd“, v ZO od roku 2018, tzn. 4 roky, při podnikání, měsíční odměna cca 1 tis. Kč, tzn. za 4 roky cca 48 tis. Kč čistého (odměnu zastupitele za 4 roky jsem chtěl darovat obci na od OÚ vyškrtnuté prvky dětských hřišť, to mi ale nebylo od pana starosty J. Švihela umožněno... a tak jsem zajistil a zaplatil výrobu nových profi stránek pana M. Trakala www.valecnemuzeum.cz, jehož činnosti si vážím).

Každý z občanů si sami posuďte, jak kompetentně kdo z výše uvedených pracoval ve své funkci v ZO, zda si odměnu měsíčně či za 4 roky (ne)zasloužil?! Ti co jsou v zastupitelstvu 8 a 12 let (někteří byli i v klíčové funkci starosty či místostarosty), již měli dostatek času ukázat svoji (ne)kompetentnost pro zastupitele obce...

Každý z nás občanů obce máme právo sledovat a hodnotit práci zvolených zastupitelů i OÚ, já jsem se vám se svým "stručným ohodnocením" svěřil v závorkách u zastupitelů výše. Myslím si, že pro rozvoj naší obce potřebujeme kompetentnější starosty, místostarosty, zastupitele..., než jsme měli X posledních období...!

Je velká škoda pro naši OBEC, že do nového zastupitelstva nechtějí kandidovat Ing. Jiří Hájek, MUDr. Alena Hájková, Ing. Anna Pokorná a další, podle mého přesvědčení pro OÚ i ZO jistě kompetentní občané. Ing. Jiří Hájek by byl skvělým panem starostou obce a obě zmíněné dámy skvělými místostarostkami. Osobně se jim ale nedivím... - po tom, co jsme já i oni "pěkného zažili" nejen na veřejných zasedáních stávajícího zastupitelstva, navíc žel s malou podporou od ostatních spoluobčanů! Stejně jako oni, tak ani já, již nemáme motivaci "chodit dům od domu" a přesvědčovat spoluobčany, aby byli občansky aktivnějšími, aby podpořili potřebné personální změny v ZO a na OÚ - nutné pro rozvoj naší obce, aby nevolili nekompetentní s řadou kauz, aby podpořili naši kandidátku Za čistý Újezd

Naše obec (OÚ, 7 zastupitelů) měla poslední roky příjmy cca 5 - 7 mil. Kč vč. DPH (od státu - z daní nás občanů, z dotací...). Společnost TECHNOLOGY-GARAGE, kde jsem jednatelem a 70 % spolumajitelem, např. v roce 2021 dosáhla jen v 10 lidech příjmu cca 84 mil. Kč vč. DPH (vše jen od našich zákazníků...). Pracovní nasazení a výsledky, na které jsem zvyklí od roku 1995 při práci ve firmě, jsou řádově vyšší, než na našem OÚ...! Proto mám i kritický názor na kompetentnost práce OÚ i ZO...

Nepěkné, co se dělo na našem OÚ (jen pro příklad několik kauz, kde podle mého názoru šlo o jednání OÚ a ZO proti zájmu OBCE, občanů...):

 • v roce 2002 si koupil starosta Ing. Havránek obecní pozemky o výměře 13 270 m2 (kupní cena 102 810,- Kč, splátky 5 140,- Kč ročně na 20 let - splatnost až v roce 2022..., to o tyto pozemky neměli zájem jiní spoluobčané...?, občané naší obce tak vlastně "úvěrovali" svého starostu 20 let, jeho soukromý nákup - šílené...!),
 • za starostky H. Protivné a starostů J. Kubišty a J. Švihela nebyl od roku 2012 vykoupen soukromý pozemek pod budoucí čističkou odpadních vod (místo 50,- Kč tehdy nyní zaplatí obec 150,- Kč za m2) a nevykoupily se soukromé pozemky pod komunikací v Semínově Lhotě, za 3 starostů i jejich místostarostů se nevybudovala Splašková kanalizace a ČOV v obci, ani vodovod do Čímyšle, neopravily se skoro žádné obecní komunikace, chodníky, hřbitovní schody atd. - díky nekonání těchto tří OÚ, to vše bude pro obec násobně dražší, o mnoho milionů Kč (v době "covidové", v době války šílence a masového vraha Putina atd.),
 • pronájem obecního pozemku p. č. 55/1 - SPEHu v Újezdu pod Troskami (od 20. 3. 2013 do 30. 11. 2018) za starostů H. Protivné, J. Kubišty a J. Švihela, jen za 500,- Kč za rok za 440 m2 (navezeny stovky tun materiálu, odpadu..., pálil se tam biologický odpad..., změnila se příjezdová cesta...), smlouvy atd. najdete zde.
 • prodej obecního pozemku p. č. 244/17 v Hrdoňovicích za starosty J. Kubišty (místo zeleně je díky OÚ a ZO v obci skládka, poškozuje se tam komunikace těžkou technikou, zhoršily se vztahy spoluobčanů, došlo i k fyzickému napadení..., 7. 12. 2015 na 7. zasedání ZO PRO prodej hlasovalo 6 zastupitelů: tehdejší starosta J. Kubišta, předseda finančního výboru J. Švihel, předseda kontrolního výboru Ing. R. Steinerová, předseda kulturního výboru B. Kopecká, předseda výboru pro práci hasičů J. Vymlátil a zastupitelka V. Lásková - Jebavá, PROTI prodeji tehdy OK byla jen místostarostka E. Steinerová), více informací zde,
 • podraz 4 zastupitelů na 3 zbylé zastupitele za starosty J. Švihela (skandální způsob převzetí obecního pozemku p. č. 55/1, tzv. SPEHu od pana Jebavého ze strany starosty J. Švihela, místostarosty J. Kubišty a zastupitelů J. Vymlátila a Ing. Krause bez vědomí 3 zbylých zastupitelů - paní E. Steinerové, Ing. R. Steinerové a Ing. V. Lhotáka), 4 zastupitelé převzali na obec ekologickou zátěž, nájemce uskladněním stovek m3 a "kompostováním" vydělal mnoho...), více informací zde.
 • atd., atd., mohl bych pokračovat, ale upsal bych se..., o mnohém i jiném "nepěkném" se dočtete i jinde na těchto stránkách, je to smutné čtení...!

To toto "nepěkné" většině spoluobčanů nevadí, i když musí o těchto skutečnostech většina občanů vědět...? A i přesto opakovaně volí do zastupitelstva podle mého názoru zcela pro OÚ a ZO nekompetentní občany...? Pak se spoluobčané nedivme, že to roky v naší obci, na OÚ, v ZO... "nepěkně vypadá, jak vypadá"...!

 

Jaké budeme mít příští zastupitele obce a OÚ 2022 - 2026?

Nikdo z nás nevíme, jaké kandidátky či jací kandidáti budou kandidovat a budou letos zvoleni do zastupitelstva naší obce na další 4 roky, ale zkusme si prosím, každý za sebe, odpovědět na níže uvedené otázky

 1. Rozvíjí se dostatečně naše OBEC (Ćímyšl, Hrdoňovice, Semínova Lhota a Újezd pod Troskami)?
 2. Pracoval a jednal náš OÚ v uplynulých 4 letech vždy kompetentně, dosáhl potřebných výsledků?
 3. Přeji si, aby stávající OÚ (budou-li kandidovat) byl ve stejném složení i v následujících 4 letech?

Má odpověď je 3x NE! 

Bez jasné podpory občanů, šance na vítězství ve volbách již kandidovat nebudu! I když jsem např. naší OBCI ušetřil cca 30 mil. Kč vč. DPH, když náš OÚ přišel do ZO s rozpočtem na Splaškovou kanalizaci a ČOV za cca 97 mil. Kč bez DPH a jen díky mě a Ing. J. Hájkovi OÚ vysoutěžil cenu cca 72,5 mil. Kč bez DPH! 

Najde se v naší obci do 17. července minimálně 24 PODPOROVATELŮ - voličů pro kandidátku "Za čistý Újezd"?
Najde se v naší obci do 17. července "7 STATEČNÝCH" - kandidátů na zastupitele pro kandidátku "Za čistý Újezd"?

 • max. do 19. července 2022 musí být odevzdány kandidátní listiny a petice s podporovateli,
 • volby do zastupitelstva obce budou 23. a 24. září 2022 a rozhodnou nejen o dalších 4 letech,
 • zejména realizace Splaškové kanalizace a ČOV vyžaduje na OÚ, v ZO jen ty nejschopnější z nás!

Pokud chcete změnu v (ne)rozvoji naší OBCE, chcete kandidovat proti stávajícímu vedení OÚ na své jiné kandidátce, nebo chcete podpořit mě a kandidátku "Za čistý Újezd", tak se mi určitě ozvěte maximálně do 17. července 2022 na 602 422 475 nebo na vlsl10@seznam.cz.

Nejsem hlupák, takže já 100 % nebudu volit ty, kteří nejsou schopní ani OK zrealizovat odrazové zrcadlo na komunikaci č. III/2821 z Újezdu pod Troskami do Semínovy Lhoty (od roku 2016 dodnes...). Jak by asi mohli - týž pan starosta a pan místostarosta - OK zvládnout realizaci Splaškové kanalizace a ČOV v obci?!

Budeme mít milí spoluobčané jen takové zastupitele, které podpoříme pro vznik kandidátek... a jaké si pak z nich ve volbách zvolíme... Tím rozhodneme my občané o (ne)vývoji naší obce! Najde se v naší obci do 17. července "24 + 7" nebo budeme mít znovu - další 4 roky "staronové" nekompetentní na našem OÚ...?!

V příloze je opět, jen pro příklad a informovanost spoluobčanů několik mých podkladů - Podnětů zastupitele ze Semínovy Lhoty (od OÚ - ZO 6:1 většinou "úspěšně" roky bojkotované...). Realizovaný podklad pro vybudování dětského hřiště, který jsem zpracoval "přes noc" díky informacím od OÚ "na poslední chvilku". Od OÚ - ZO bojkotovanou zbylou II. část oprav zbrojnice s rekapitulizací I. části oprav z doby mého úspěšného starostování SDH SL1 :-). Podklad pro nové venkovní osvětlení v SL "podivně (ne)řešené" od OÚ... Od OÚ nevyřešený můj Podnět na evidenci fyzicky existujících cest na KN, pro možnost (podmínka) jejich budoucích oprav od OÚ...

Jak chápu rozdíl mezi Podnětem a Udáním...? V hledání jsou Nespokojení občané bez koulí...! Více informací a ono jejich nepodepsané udání najdete zde :-).

Za co, Pane Bože, za co? Zas čtyři roky v prdeli. :-(

I touto cestou děkuji Jiřímu a Alence Hájkovým i Aničce Pokorné za jejich aktivitu na veřejných zasedáních ZO, směřující k rozvoji naší obce i za podporu mé práce v ZO. Děkuji i Inge a Jiřímu Loudovým z Újezdu, které jsem díky kandidatuře do ZO poznal a kterých si vážím, pro jejich moudré názory a pracovitost. Děkuji i dalším, kteří mě v zastupitelstvu obce 2018 - 2022 podporovali. Mé smýšlení a jednání Za čistý Újezd bez "nepěkného" bude pokračovat i mimo zastupitelstvo obce. 

Přeji všem spoluobčanům zdraví a ať se Vám daří co nejlépe :-).

Ing. Václav Lhoták

Ing. Václav Lhoták
Váš zastupitel z kandidátky ZA ČISTÝ ÚJEZD

Proč nemáme hezčí náves u zbrojnice v Semínově Lhotě?!

Tomáš Klus - Pánu bohu do oken, stikněte tlačítko Přehrát na YouTube a poslouchejte trefný text... :-)

Kontaktní formulář