Újezd pod Troskami - Policie ČR prověřuje zrcadlo na silnici č. III/2821

4. 7. 2022

V srpnu 2019 nechal OÚ Újezd pod Troskami namontovat odrazové zrcadlo v rozporu s Technickou zprávou (pro OÚ jí zpracoval Projektservis Jičín), v rozporu se stanovisky Policie ČR - DI Jičín, MěÚ Jičín - odbor dopravy a dalších z roku 2018. Urgoval jsem po 3 roky na OÚ i na zastupitelích nápravu tak, aby zrcadlo v nepřehledné zatáčce plnilo svoji funkci. Dal jsem Podnět na Policii ČR. Koaliční zastupitelé mi 27. 6. 2022 na 18. zasedání ZO zamítli zrcadlo projednat!

Stručná rekapitulizace AKCE ZRCADLO, v řešení od 2016...

 • 22. 6. 2016 jsem jako občan podal Podnět (na 9. zasedání ZO, za starosty obce J. Kubišty) na instalaci odrazového zrcadla do zatáčky s řadou nehod,
 • následně jsem mnohokráte urgoval tehdejšího pana starostu J. Kubištu o instalaci dopravního zrcadla do nepřehledné a nebezpečné zatáčky,
 • 1. 8. 2019 bylo "konečně" po 3 letech zrcadlo instalováno, ovšem v rozporu s Technickou zprávou, v rozporu se stanovisky Policie ČR, MěÚ atd.,
 • byl namontován jiný typ (malé obdélníkové místo velkého kulatého) na jiné místo (o cca 17 m jinam), takže zrcadlo neplní řádně svoji funkci,
 • jako zastupitel jsem Xkrát urgoval náš OÚ o správný typ zrcadla (byl dán!) a o přesun zrcadla na správné místo (v tomto mi OÚ nevyhověl!),
 • dne 9. 6. 2022 jsem na Policii ČR - DI Jičín poslal Podnět na prošetření umístění odrazového zrcadla na "Újezdském tankodromu" č. III/2821,
 • od Policie ČR - DI Jičín jsem obdržel jejich Vyrozumění z 21. 6. 2022, ve kterém byl můj Podnět shledán odůvodněným - v což jsem věřil,
 • současně mě Policie ČR informovala, že vyzvala náš OÚ Újezd pod Troskami ke sjednání nápravy - nyní již musí náš OÚ konat!

Na 18. zasedání ZO mi starosta J. Švihel, místostarosta J. Kubišta a zastupitelé Ing. J. Kraus, J. Vymlátil a E. Steinerová zamítli řádně projednat Vyrozumění Policie ČR - DI Jičín (zastupitelka Ing. R. Steinerová se zdržela), tj. skandální jednání podle mého názoru (nejen) zde zcela nekompetentních 4 + 2 koaličních zastupitelů!  

Jak je možné, že 6 koaličních zastupitelů "u moci 6:1" nevidělo nebo nepochopilo za 3 roky, že je zrcadlo od OÚ namontováno jinde, tzn. nemůže fungovat a je díky jim 3 roky silničnímu provozu nebezpečné! Detailnější informace najdete v přílohách, kde zveřejňuji Podnět na Policii ČR, Materiál pro 18. zasedání ZO atd. 

Jak má 6 většinou letitých zastupitelů OK realizovat Splaškovou kanalizaci a ČOV v obci, když nezvládnou ani OK realizovat jedno dopravní zrcadlo?! Najdou v sobě dotyční tolik "odvahy" = drzosti a budou znovu kandidovat do ZO? Najdou se občané, kteří je budou volit? Bohužel asi ano, ke škodě fungování a rozvoje naší obce! Já je tedy volit 100 % nebudu, neboť nejsem hlupák po tom, co jsem s nimi většinou 1:6 za 4 roky v zastupitelstvu naší obce "zažil"...!

Zastupitelstvo obce 2022-2026, klíčový den 17.7., 19.7. a 23.-24.9.

Nikdo z nás nevíme, jaké kandidátky či jací kandidáti budou kandidovat a budou letos zvoleni do zastupitelstva naší obce na další 4 roky, ale zkusme si prosím, každý za sebe, odpovědět na níže uvedené otázky: 

 1. Rozvíjí se dostatečně naše OBEC (Ćímyšl, Hrdoňovice, Semínova Lhota a Újezd pod Troskami)?
 2. Pracoval a jednal náš OÚ v uplynulých 4 letech vždy kompetentně, dosáhl potřebných výsledků?
 3. Přeji si, aby stávající OÚ (budou-li kandidovat) byl ve stejném složení i v následujících 4 letech?

Má odpověď je 3x NE! 

Pokud smýšlíte stejně nebo podobně jako já, tak kandidujte na své kandidátce, nebo podpořte kandidátku "Za čistý Újezd". Bez jednoznačné podpory občanů, šance na vítězství ve volbách, již znovu kandidovat nebudu! I když jsem jako jediný opoziční zastupitel vykonal za 4 roky v ZO mnohé! Například jsem naši obci ušetřil cca 30 mil. Kč vč. DPH, když náš OÚ přišel s rozpočtem na Splaškovou kanalizaci a ČOV za cca 97 mil. Kč bez DPH a jen díky mě a Ing. J. Hájkovi OÚ vysoutěžil cenu cca 75,5 mil. Kč bez DPH! 

Najde se v naší obci do 17. července minimálně 24 PODPOROVATELŮ - voličů pro kandidátku "Za čistý Újezd"?
Najde se v naší obci do 17. července "7 STATEČNÝCH" - kandidátů na zastupitele pro kandidátku "Za čistý Újezd"?

 • max. do 19. července 2022 musí být odevzdány kandidátní listiny a petice s podporovateli,
 • volby do zastupitelstva obce budou 23. a 24. září 2022 a rozhodnou nejen o dalších 4 letech,
 • zejména realizace Splaškové kanalizace a ČOV vyžaduje na OÚ, v ZO jen ty nejschopnější z nás!

Pokud chcete změnu v (ne)rozvoji naší OBCE, chcete kandidovat ve volbách proti stávajícímu vedení OÚ, chcete podpořit mě a naši kandidátku "Za čistý Újezd", tak se mi určitě ozvěte maximálně do 17. července 2022 na 602 422 475 nebo na vlsl10@seznam.cz. 

Nepřijatelná pro mě je jakákoliv spolupráce s panem J. Kubištou pro mnohé, například pro to, že o něm pan M. Jebavý veřejně před řadou svědků (přede mnou, p. Vymlátilem atd.) řekl, že údajně bral jako starosta úplatky. Stejné platí i pro pana J. Vymlátila pro mnohé, například pro to, že desítky let bydlí v obecním bytě za neobhajitelně nízký nájem (aktuálně za starosty J. Švihela za 1 358,- Kč / měsíc, za 4 místnosti + sklep o výměře 85,4 m2, před tím - za starostky paní H. Protivné, starosty pana J. Kubišty atd. zde pan zastupitel J. Vymlátil bydlel mnoho let za ještě menší nájem...).

V hledání jsou Nespokojení občané "bez koulí"! Jejich nepodepsané udání na mě a Ing. Hájka a info, jak chápu rozdíl mezi Podnětem a Udáním najdete zde :-).

Přeji všem spoluobčanům zdraví a ať se Vám daří co nejlépe :-).

Ing. Václav Lhoták

Ing. Václav Lhoták
Váš zastupitel z kandidátky ZA ČISTÝ ÚJEZD

Od OÚ cca o 17 m jinde namontované zrcadlo

Kontaktní formulář