Semínova Lhota - Podnět VL pro OÚ, přerostlé obecní křoví a suché stromy

30. 6. 2022

Na 18. zasedání ZO 27. 6. 2022 jsem informoval pana starostu, že do obecní komunikace k vodárně v Semínově Lhotě opět zasahují přerostlé větve. Dne 29. 6. 2022 jsem OÚ zaslal Podnět k řešení analogického na komunikaci postavené za paní starostky H. Protivné, kde ani za ní, ani za starostů J. Kubišty a J. Švihela nebyly od OÚ za XY let vykoupeny od vlastníků pozemky pod komunikací...! Vyzývám OÚ k řešení - urguji na OÚ výkup od května 2019, bez výsledku...!

Uschlé stromy... a mnoho Podnětů VL za 4 roky ZO - OÚ

Nechápu, jak je možné, že za tři poslední OÚ nebyl vyřešen výkup soukromých pozemků pod "nelegální" obecní komunikací v Semínově Lhotě! Mnohé to vypovídá o "kompetentnosti, pracovním nasazení" atd. oněch starostů, místostarostů, ostatních zastupitelů...!

V Semínově Lhotě u potoka před Autoservisem Franěk je na obecním pozemku uschlý strom a druhý již usychající... I toto jsem panu starostovi, pro jistotu řešení od OÚ, připomněl v Podnětu z 29. 6. 2022 (viz Příloha). Manželé Hájkovi ze Semínovy Lhoty o tom informovali na 18. zasedání ZO, tak snad to bude brzy OK vyřešeno od OÚ (a nebude to trvat X měsíců, nebudu to muset v ZO mnohokráte urgovat, jako tomu bylo při kácení uschlých bříz na obecním pozemku u Kozákových).

Vím dobře, že náš OÚ a ZO preferuje písemné Podněty nad Podněty ústními. Pan starosta J. Švihel i na 18. zasedání ZO řekl, že je náš OÚ rád za každý Podnět. Za dobu stávajícího ZO (i před tím) jsem poslal mnoho Podnětů OÚ a do ZO, co v naší OBCI, v ZO či na OÚ zlepšit atd. Pomáhám OÚ + ZO celé 4 roky velmi, jak jen lze a zmohu z pozice 1 opozičního zastupitele ke 4 plus 2 koaličním zastupitelům...! Nejsem žel starosta ani místostarosta, to by měl náš OÚ řádově lepší výsledky...

Můj "fanklub": J. Kubišta, J. Vymlátil, J. Švihel, H. Protivná, M. Čermák + pár dalších... mě pomlouvá, že udávám, nic v ZO nedělám atd. Je lhář ten, kdo například říká, že jsem se do zastupitelstva naší obce dostal podvodem (pravdu najdete zde), že udávám, nic jsem v ZO a pro OÚ neudělal atd. Nevážím si spoluobčanů, co překrucují fakta a lžou tak... Neudávám, ale dávám Podněty, kde co a jak zlepšit (OÚ jich řadu realizoval a mnohé mi bojkotoval...), získávám si informace dle Zákona č. 106/1999 Sb. (když mi je OÚ nechce poskytnout nebo mi na jednání OÚ "něco smrdí" atd.). Na těchto www... je popsán jen zlomek mé práce pro ZO/OÚ.

Jak chápu rozdíl mezi Podnětem občana/ů a Udáním od "občana/ů"? Na Podnět má každý právo ze zákona (když se mu něco nelíbí, něco obhajuje, něco chce změnit...) a Podnět třeba podepsat, pokud je občan slušný člověk! Udání nebývá podepsáno, neboť dotyční nemají odvahu ("koule"), hájí většinou nesmysly, chtějí obvykle uškodit atd. Udání na mě a na Ing. Hájka od "Nespokojených občanů" je v příloze. Přihlásí se mi "Nespokojení občané", abych je zde mohl jmenovat?

Že nepracuji v ZO? Přečtěte si např. jednu z mnoha mých Příprav (Podnětu k řešení na OÚ/ZO). Jde o Materiály pro Pracovní poradu ZO dne 13. 5. 2019  atd. (viz Přílohy). Máte-li nějaké pochybnosti k mé práci v ZO, tak se mi ozvěte. Na těchto stránkách je jen zlomek mé práce v ZO a pro OÚ, upsal bych se! Ze zasedání ZO mám zvukový záznam (ten poskytuji OÚ). Ke všem Podnětům a práci 2018 - 2022 mám dokumenty i komunikaci. Vše je tedy doložitelné.

OBCI přeji kompetentnější ZO a hlavně OÚ pro roky 2022 - 2026.

  • max. do 19. července 2022 musí být odevzdány kandidátní listiny a petice s podporovateli,
  • volby do zastupitelstva obce budou 23. a 24. září 2022 a rozhodnou nejen o dalších 4 letech,
  • zejména realizace Splaškové kanalizace a ČOV vyžaduje na OÚ, v ZO jen ty nejschopnější z nás!

Spoluobčanům přeji moudrou volbu příštích zastupitelů obce. Já 100 % nebudu volit ty, kteří nejsou schopní ani OK zrealizovat odrazové zrcadlo na komunikaci č. III/2821 z Újezdu pod Troskami do Semínovy Lhoty. Vyřeší to aktuálně (já v to pevně věřím) Policie ČR na můj Podnět (když OÚ od srpna 2019 bojkotuje moji snahu umístit zrcadlo tam, kde má být, aby bylo funkční a ne cca 17 m jinde umístěné občanům, silničnímu provozu nebezpečné!

Děkuji našemu OÚ za zajištění prořezu křoví na výše uvedených komunikacích ze dne 11. 7. 2022.

Přeji všem spoluobčanům zdraví a ať se Vám daří co nejlépe :-).

Ing. Václav Lhoták

Ing. Václav Lhoták
Váš zastupitel z kandidátky ZA ČISTÝ ÚJEZD

Přerostlé obecní křoví a uschlé stromy v SL

Kontaktní formulář