Podrobný ZÁZNAM 7. zasedání Zastupitelstva obce Újezd pod Troskami

6. 3. 2020

ZÁZNAM ze 7. zasedání ZO ze dne 12. 2. 2020 jsem zpracoval pro občany obce, které zajímá Žádost o dotaci z MMR na výstavbu dětských hřišť v obci a Příkazní smlouva s Artendr, začerňování jmen občanů v Zápisech ze zasedání ZO, nedostatky zjištěné při inventuře zbrojnice v Semínově Lhotě, skandální smlouva s EKOLSERVIS na čištění a pasport "kanalizace" s trváním až 4 roky, s pochybným datumem jejího vzniku, s rezignací pana starosty?

  • i na tomto zasedání zastupitelstva zajímalo občany proč se začerňují jména na zasedání ZO diskutujících občanů, když jsou zasedání veřejná a veřejné jsou i veškeré příspěvky občanů obce (mimo jasně příslušnými zákony daných výjimek), návrh pana starosty Švihela, aby občané, kteří se nestydí za své názory a nechtějí být začerněni v Zápise, podepsali souhlas se zveřejněním svých jmen, je nejen podle mě "na hlavu postavený" a hodný Kocourkova! 

V ZÁZNAMU ZE ZASEDÁNÍ SI DOVOLÍM UPOZORNIT NA TYTO SMUTNÉ SKUTEČNOSTI:

  • v Usnesení, které podepisuje autor, dva ověřovatelé za ZO a starosta byl uveden rozpočet obce 5 miliard Kč - co kontrolují dotyční (ZÁZNAM str. 2)?
  • dotační výzva z MMR na výstavbu dětských hřišť platila od 4. 12. 2019, v ZO se začala řešit až 13. 1. 2020 - proč výzvy neřeší OÚ včas (ZÁZNAM str. 2)? 
  • prvky dětského hřiště do Lhotky vzešlé z názorů občanů byly ze strany starosty částečně upraveny - byl odmítnut můj dar obci (ZÁZNAM str. 2 až 4), 
  • smlouva s Artendr o žádosti dotace na hřiště měla chyby, upozornili jsem na ně s Evou Steinerovou - jak se čtou v ZO smlouvy (ZÁZNAM str. 4 až 5)?
  • náš OÚ objednal vyčištění a pasport "kanalizace" bez smlouvy, smlouva s EKOLSERVIS je na www obce od 25. 2. 2020 a je skandální (ZÁZNAM str. 6)!  
  • nerozumím spoluobčanům, kteří se stydí za své názory, které prezentují na veřejném zasedání ZO a díky nímž je cenzura jmen (ZÁZNAM str. 7 a 8)?  
  • v SDH Semínova Lhota "1" pod vedením starosty J. Brožka a jednatelky H. Protivné, nejsou schopni ani uklidit listí atd. ve zbrojnici (ZÁZNAM str. 8 a 9),
  • znova jsem řešil nezodpovědné jednání OÚ při instalaci dopravního zrcadla, znova jsem pana Kubištu vyzval ať nelže, když lhal (ZÁZNAM str. 9 až 11)!
  • nelze očekávat, že stávající OÚ vyřeší kanalizaci, tzn. výkaly v příkopech po naší obci, když si pan starosta podepsal alibi na 4 roky (ZÁZNAM str. 6 a 11)! 

JSEM ZVYKLÝ Z PODNIKÁNÍ SMLOUVY, KTERÉ MÁM PODEPSAT PEČLIVĚ ČÍST, ČTU JE I V ZO!

Pro malé děti, i pro větší možnost potkávání se občanů v jednotlivých částech naší obce by bylo skvělé, kdyby se podařilo získat od MMR ČR 70 % dotaci na výstavbu dětských hřišť. Na základě názorů několika rodin s malými dětmi jsem v časovém presu vypracoval návrhy na prvky dětského hřiště do Semínovy Lhoty. 

Pan starosta Švihel nám zastupitelům smlouvy i jiné dokumenty OÚ zasílá většinou k připomínkování, což je standardní a správný postup (mohl by tak činit ve větším časovém předstihu). Jsem zvyklý z více jak 25letého podnikání smlouvy od protistrany pečlivě číst, opravovat v nich případné chyby i rozporovat nevýhodné pasáže smluv... Takový by měl být, v zájmu občanů, i standardní postup u našeho OÚ, bohužel tomu tak nebývá, jak často v ZO zjišťuji.

Skandální je smlouva na čistění a pasport stávající "kanalizace" v obci za více jak 600 tis. Kč, která měla být (?) podepsána 25. 11. 2019, ale do nedávna ještě podle opakovaného vyjádření pana starosty Švihela smlouva neexistovala, nebo byla dle jeho poslední informace z 12. 2. 2020 podepsána dodatečně v lednu 2020! Tato smlouva byla zveřejněna na www obce až 25. 2. 2020 a je v ní ukončení prací stanoveno do 31. 12. 2023! Realizace tedy může trvat i 4 roky, ale to již bude po volbách do nového zastupitelstva, stávající pan starosta Švihel si v této smlouvě sám sobě podepsal výmluvu pro nekonání ve věci kanalizace v obci!

To je podle mého názoru skandální smlouva, dostatečná na rezignaci pana starosty na svou funkci!

Občanům, které zajímá dění v naší obci, přeji příjemné čtení příloh... :-). 

Ing. Václav Lhoták

Ing. Václav Lhoták
Váš zastupitel z kandidátky ZA ČISTÝ ÚJEZD

Jižní trasa dálnice R35 (od 2:15), co neprotíná Český ráj, objíždí jej od Mnichova Hradiště, za Sobotkou k Jičínu - lepší i lacinější... :-)

Kontaktní formulář