Zrcadlo do Semínovy Lhoty, nepovedená akce OÚ

20. 2. 2020

Na zasedání ZO 22. 6. 2016 jsem podal jako občan Podnět na instalaci dopravního zrcadla do nebezpečné zatáčky komunikace č. III/2821 do Semínovy Lhoty. Opakovaně jsem zrcadlo na OÚ urgoval, až bylo "konečně" v srpnu 2019 instalováno. Bohužel byl p. Tvardošem namontován jiný typ zrcadla, navíc na špatné místo a pan místostarosta Kubišta "svoji" akci nezkontroloval, nepřevzal a OÚ "dílo" zaplatil! Zdá se vám to nemožné? Přesně tak to bylo!

  • neutěšený stav komunikace do Semínovy Lhoty řeším opakovaně, v roce 2015 jsem inicioval, zpracoval a na KÚ KHK podal Petici za novou komunikaci, kterou spolupodepsalo 334 občanů včetně zástupce dopravce Bus Line a.s. a díky níž máme silnici do Lhotky "jakžtakž" opravenou (jediné správné řešení je komunikace nová), v roce 2018 jsme občané dali Podnět na prořezání přerostlého křoví a bylo prořezáno, takže co nezařídil OÚ, to zmohli aktivní občané..., opakovaně nejen já urgujeme AGROS Libuň, aby svou zemědělskou technikou neznečišťoval komunikace u nás atd.

K NEPOVEDENÉ "AKCI ZRCADLO" PANA KUBIŠTY MĚ NAPADAJÍ JEN SMUTNÉ OTÁZKY?

  • jak lze namontovat jiný typ zrcadla na špatné místo, když si nechal zpracovat Technickou zprávu (mě akt. dostupná její část níže ke stažení)?
  • jak je možné, že OÚ, konkrétně pan místostarosta Kubišta zrcadlo od zhotovitele řádně nepřevzal a vadné dílo, nefunkční zrcadlo OÚ zaplatil?
  • proč OÚ trvá vyřízení triviální věci, jakou je instalace dopravního zrcadla již X let a kolik jiných akcí náš OÚ "řeší" nehorázně dlouho nebo vůbec?
  • proč jen mě z celého zastupitelstva obce od začátku vadí tento zcela nepřijatelný postup OÚ v nakládání s veřejnými prostředky nás všech občanů?
  • proč byly o mě šířeny překroucené, lživé informace od těch "co mě nemusí", že za kulaté zrcadlo atd. mohu já, když je vše dané v Technické zprávě?
  • proč nám pan místostarosta Kubišta o zrcadle veřejně lže... a proč tomu pan starosta Švihel roky přihlíží, a v této věci řádně roky nekoná...?!
  • od srpna 2019 doposud nebylo dopravní zrcadlo od našeho OÚ správně umístěno a na špatném místě je podle mě silničnímu provozu nebezpečné!

JAKO JEDINÝ ZE ZASTUPITELSTVA JSEM URGOVAL SPRÁVNÝ TYP A UMÍSTĚNÍ ZRCADLA!

Dnes již celé naše zastupitelstvo "ví", že zrcadlo třeba přemístit do správného místa, aby fungovalo. Veškeré vícenáklady údajně půjdou, dle informace, kterou mám od pana Kubišty, k tíži zhotovitele pana Tvardoše, který (jak mi sám do telefonu potvrdil) Technickou zprávu na zrcadlo viděl.

Osobně mě nepovedená "akce zrcadlo" nepřekvapila. U pana Kubišty (tehdy starosty) je to již druhá "podařená akce", jen co já vím..., kde nic nezkontroloval, nepřevzal... a nechal OÚ zaplatit dílo s vadami (oplůtka na odpad u zbrojnice v Semínově Lhotě).

Pan místostarosta Kubišta opakovaně na veřejných zasedáních i poradách ZO lhal o tom, že se v Technické zprávě zrcadla uvádí možnost jiného typu zrcadla (než velkého kulatého DZ - 1200), že toto velké kulaté zrcadlo je jen doporučené atd., proto jsem pana Kubištu na zasedání ZO dne 12. 2. 2020 opakovaně vyzval, aby nám nelhal! Sami se přesvědčte, že v Technické zprávě se jednoznačně uvádí typ i umístění zrcadla, aby bylo u nás funkční! 

A není jedno, jaké dopravní zrcadlo se má namontovat, jak nám veřejně tvrdil pan Kubišta! Není jedno, když se namontuje (v rozporu s Technickou zprávou) zrcadlo obdélníkové 0,7 x 0,9 m s plochou 0,63 m2, nebo správné zrcadlo kulaté o průměru 1,2 m s plochou 1,13 m2, když kulaté má skoro 2x větší plochu!

Na 11. zasedání ZO dne 16. 12. 2020 jsem již po Xté urgovat pana místostarostu Kubištu, aby již konečně konal... a zajistil správné umístění dopravního zrcadla! Současně jsem si s pomocí "zákona 106" na OÚ vyžádal chybějící dokumenty a informace k "akci zrcadlo". Odpověd od OÚ "stojí za to", doporučuji si porovnat otázky 1. až 10. v mé žádosti a odpovědi OÚ na ně... Kompetentní jednání OÚ a pravdu o tom, co a jak se událo, ale v odpovědi od OÚ nehledejte...!

Urgujte prosím se mnou správné umístění zrcadla, děkuji za podporu.

Přeji zdraví a ať se vám daří.

Ing. Václav Lhoták

Ing. Václav Lhoták
Váš zastupitel z kandidátky ZA ČISTÝ ÚJEZD

Fotodokumentace nepovedené akce p. Kubišty a p. Tvardoše

Kontaktní formulář