Zrcadlo do Semínovy Lhoty, nepovedená akce OÚ

20. 2. 2020

Na zasedání ZO 22. 6. 2016 jsem podal jako občan Podnět na instalaci dopravního zrcadla do nebezpečné zatáčky komunikace č. III/2821 do Semínovy Lhoty. Opakovaně jsem zrcadlo na OÚ urgoval, až bylo "konečně" v srpnu 2019 instalováno. Bohužel byl p. Tvardošem namontován jiný typ zrcadla, navíc na špatné místo a pan místostarosta Kubišta "svoji" akci nezkontroloval, nepřevzal a OÚ "dílo" zaplatil! Zdá se vám to nemožné? Přesně tak to bylo!

  • neutěšený stav komunikace do Semínovy Lhoty řeším opakovaně, v roce 2015 jsem inicioval, zpracoval a na KÚ KHK podal Petici za novou komunikaci, kterou spolupodepsalo 334 občanů včetně zástupce dopravce Bus Line a.s. a díky níž máme silnici do Lhotky "jakžtakž" opravenou (jediné správné řešení je komunikace nová), v roce 2018 jsme občané dali Podnět na prořezání přerostlého křoví a bylo prořezáno, takže co nezařídil OÚ, to zmohli aktivní občané...

K NEPOVEDENÉ "AKCI ZRCADLO" PANA KUBIŠTY MĚ NAPADAJÍ JEN SMUTNÉ OTÁZKY?

  • jak lze namontovat jiný typ zrcadla na špatné místo, když si náš OÚ nechal zpracovat Technickou zprávu (příloha ke stažení), kde je vše jasně uvedeno?
  • jak je možné, že  OÚ, konkrétně pan místostarosta Kubišta zrcadlo od zhotovitele řádně nepřevzal a vadné dílo, tzn. nefunkční zrcadlo OÚ zaplatil?
  • proč OÚ trvalo vyřízení triviální věci, jakou je instalace dopravního zrcadla, 3 roky a kolik jiných akcí náš OÚ "řeší" nehorázně dlouho nebo vůbec?
  • proč jen mě z celého zastupitelstva obce od začátku vadí tento zcela nepřijatelný postup OÚ v nakládání s veřejnými prostředky nás všech občanů?
  • proč byly o mě šířeny překroucené, lživé informace od těch "co mě nemusí", že za kulaté zrcadlo atd. mohu já, když je vše dané v Technické zprávě?
  • proč mě - zastupiteli - pan starosta a pan místostarosta zatím neposkytli kontakt na autora Technické zprávy a proč nám pan Kubišta o zrcadle lhal!

JAKO JEDINÝ ZE ZASTUPITELSTVA JSEM URGOVAL SPRÁVNÝ TYP A UMÍSTĚNÍ ZRCADLA!

Dnes již celé naše zastupitelstvo "ví", že zrcadlo třeba přemístit do správného místa, aby fungovalo. Veškeré vícenáklady půjdou k tíži zhotovitele pana Tvardoše, který - jak mi sám do telefonu potvrdil - Technickou zprávu na zrcadlo viděl. Pokud měl ale zhotovitel od někoho z OÚ (?) "instrukce" na jiný typ zrcadla či jeho jiné umístění v rozporu s Technickou zprávou, pak vícenáklady musí samozřejmě zaplatit dotyčný z OÚ.

Osobně mě nepovedená "akce zrcadlo" nepřekvapila. U pana Kubišty (tehdy starosty) je to již druhá "podařená akce", jen co já vím..., kde nic nezkontroloval, nepřevzal... a nechal OÚ zaplatit dílo s vadami (oplůtka na odpad u zbrojnice v Semínově Lhotě).

Pan místostarosta Kubišta opakovaně na veřejných zasedáních i poradách ZO lhal o tom, že se v Technické zprávě zrcadla uvádí možnost jiného typu zrcadla (než velkého kulatého DZ - 1200), že toto velké kulaté zrcadlo je jen doporučené atd., proto jsem pana Kubištu na zasedání ZO dne 12. 2. 2020 opakovaně vyzval, aby nám nelhal! Sami se přesvědčte, že v Technické zprávě, která je níže Ke stažení se jednoznačně uvádí typ i umístění zrcadla, aby bylo u nás funkční! 

A není jedno, jaké dopravní zrcadlo se má namontovat, jak nám veřejně tvrdil pan Kubišta! Není jedno, když se namontuje (v rozporu s Technickou zprávou) zrcadlo obdélníkové 0,7 x 0,9 m s plochou 0,63 m2, nebo správné zrcadlo kulaté o průměru 1,2 m s plochou 1,13 m2, když kulaté má skoro 2x větší plochu!

Opakovaně na poradách i na veřejných zasedáních ZO kritizuji častou absenci smluv OÚ, netransparentnost a nekompetentnost jednání OÚ, nedostatečnou komunikaci OÚ vůči zbylým zastupitelům i vyložené podrazy.

Voliči rozhodují ve volbách do zastupitelstev obcí, jak se obci bude dobře dařit a občanům žít. Obci, kde si občané opakovaně volí kompetentní zastupitele, kde mají pana starostu a pana místostarostu, kteří umějí nakládat s veřejnými prostředky, využívat dotace atd. poznáte hned, jak do ní vjedete...

I když jsem "jen" řadový zastupitel, jehož možnosti, pravomoci, informace atd., jsou omezené a řádově menší, než jaké má pan starosta nebo pan místostarosta, tak "se nenechám otrávit" a nepřestanu hájit zájmy občanů! 

Nezapomeňte se podívat na zajímavé přílohy Ke stažení, je to zajímavé čtení nejen o mých aktivitách pro OBEC... :-)

Ing. Václav Lhoták

Ing. Václav Lhoták
Váš zastupitel

Fotodokumentace nepovedené akce p. Kubišty a p. Tvardoše

Kontaktní formulář