Petice za rekonstrukci komunikace č. III/2821

Petice za rekonstrukci komunikace č. III/2821

Stav této silnice v úseku od obce Újezd pod Troskami, přes Semínovu Lhotu, až po konec Královehradeckého kraje ve směru na Rovensko pod Troskami, je mnoho let v katastrofálním stavu. Od našich zastupitelů jsem slyšel, proč to či ono nejde. A tak jsem se rozhodl pomoci havarijní stav této silnice řešit. Inicioval jsem, sepsal a na Krajský úřad podal Petici, která rozhýbala k aktivnějšímu konání jak Údržbu silnic, tak i naše zastupitelstvo. Díky Petici, kterou podpořilo svými podpisy 334 našich občanů včetně dopravce Bus Line a. s. má Krajský úřad v plánu rekonstrukci této naší silnice, což je jediné správné řešení, technický stav silnice se díky opravám ze strany Údržby silnic výrazně zlepšil.

Moje velké poděkování patří všem, kteří se spolupodíleli na zajištění fotodokumentace havarijního stavu komunikace, na zajištění podpory Petice od spoluobčanů a od Bus Line a. s., celému petičnímu výboru.

Stejně tak se patří poděkovat Údržbě silnic závod Jičín za průběžné opravy komunikace č. III/2821 do Semínovy Lhoty.

Všichni víme, že jen kompletně nová a rozšířená silnice, včetně nového podloží atd. je tím správným a hlavně dlouhodobým řešením. Realizace ve dvou etapách (I. etapa úsek například ze Lhotky směr Palda, Rovensko, II. etapa ze Lhotky směr Újezd) by mohla vyřešit časové rozdělení čerpání finančních prostředků i objízdné trasy po dobu realizace. 

Děkuji všem 334 spoluobčanům a dopravci Bus Line a. s.
kteří podpořili dobrou věc a nezůstali lhostejní a pasivní!
Budeme i nadále usilovat o potřebnou, novou komunikaci.

Komunikací III. třídy v havarijním stavu jsou tisíce kilometrů

Komunikací III. třídy v havarijním stavu, je bohužel nejen v našem regionu velmi mnoho, jen v Královehradeckém kraji bylo k 19. 11. 2015 podle odpovědi KrÚ HK v havarijním stavu přes 1 500 km. To, že je naše komunikace v plánu rekontrukcí na Krajském úřadu a opravuje se alespoň průběžně, je velký úspěch nejen naší Petice, ale i následné aktivity některých našich stávajících zastupitelů. 

Rozpočet na rekonstrukci cca 2,2 km naší silnice, včetně nového podloží, řešení odvodnění a mostků atd. je odhadován na cca 25 mil. Kč. Odpověď na naši Petici od KrÚ HK je u mě pro případné zájemce k nahlédnutí. 

Fotogalerie havarijního stavu k 22. 9. 2015, pro připomenutí