Pozvánka na 11. zasedání ZO, znečištěné komunikace od AGROS, těžké kovy

11. 12. 2020

Dne 16. 12. 2020 od 18:00 bude další zasedání ZO. Projednávat se bude rozpočet obce na rok 2021 a strategický plán rozvoje obce, žádost Sklopísku Střeleč na odkup pozemku č. 244/18 v Hrdoňovicích, žádosti o dotace na prodejnu COOP a rekonstrukci "krámu" v Hrdoňovicích, žádost o převedení kostela do majetku obce atd. Budeme v ZO řešit i znečišťování komunikací od zemědělské techniky společnosti AGROS. Samá důležitá témata, občané přijďte...

V pondělí 30. 11. 2020 ráno jsem jel autem do práce a "narazil" na opět velmi znečištěnou komunikaci u nás. Udělal jsem několik fotografii, a ještě téhož dne zaslal Podnět na řešení znečišťování komunikací na náš OÚ, na znečišťovatele AGROS s. r. o. a v kopii i na Odbor dopravy MěÚ Jičín. Při přípravě zmíněného podnětu mi ohledně opět znečištěné komunikace u nás volal p. Franěk st. z Autoservis Franěk. Potvrdili jsme si spolu všeobecně známé, a to že: 

  1. znečištěné komunikace trápí nejen jeho, mě, ale i další spoluobčany často již mnoho let,
  2. ani opakované výzvy na Ing. Krause, jednatele AGROS s. r. o., nevedou bohužel k nápravě,
  3. bláto atd. odvážíme ze silnice občané svými vozidly, někdy nám s čištěním pomůže déšť,
  4. tento problém třeba již trvale vyřešit, OÚ i další zastupitelé mají hájit zájmy občanů!  

Zkusme si, nejen všichni zastupitelé obce, odpovědět na několik jednoduchých otázek:

  1. jsou normální špinavé nebo čisté komunikace, a to i když žijeme na vesnici?
  2. vadí občanům, že musí jezdit po zablácené silnici a čistit jí svými vozidly za AGROS?
  3. známe opatření k zamezení znečišťování komunikací od zemědělské techniky?
  4. dodržuje řádně tato opatření při své činnosti společnost AGROS z Libuně? 

Osobně mám jasno a nebudu váhat podávat stále nové a nové Podněty, pokud a dokud se tento zbytný a řešitelný problém již trvale nevyřeší.

Zajímá vás názor pana starosty obce nebo profesionální reakce vedoucího Odboru dopravy MěÚ Jičín? Zajímají vás velmi závažné informace, lživé nařčení od Ing. Krause, cituji: "Pan Lhoták má zas důvod, aby se zviditelnil. Místo aby řešil svůj domovní odpad, kde vypouští svoje sekrementy do veřejného prostoru a naše kravičky musí následně znečištěnou vodu pít. Tímto se všechny těžké kovy dostávají do mléka a následně do potravinového řetězce.", konec citace?!

Přečtěte si přílohy. Najdete zde příslušnou komunikaci (aby opět nedošlo k "nesprávné interpretaci", jak a co se událo, kdo a co si myslí, kdo koná či konati nechce nebo neumí...). Jde o letitý problém, to se všeobecně ví, dočtete se o něm i ve "Výzvě zastupitele na starostu a místostarostu" ze 17. 12. 2018. Malou "ochutnávku", jak technika AGROS znečišťuje komunikace u nás, uvidíte na fotografiích a videu! Přeji "dech beroucí" čtení a podívanou...

Pro mě jsou opakovaně od AGROS znečištěné komunikace neakceptovatelné! Chci doufat, že si nakonec porozumíme a společně kompetentní, ale i ostatní aktivní občané, uděláme maximum, pro čisté, průjezdné a kvalitní komunikace u nás, místo stávajících zablácených a žel jen záplatovaných "tankodromů"!

Na 11. zasedání ZO jsem opět, již po Xté, musel urgovat pana místostarostu Kubištu, aby již konečně konal... a zajistil správné umístění dopravního zrcadla! Současně jsem si s pomocí "zákona 106" na OÚ vyžádal chybějící dokumenty a informace k "akci zrcadlo". Odpověd od OÚ "stojí za to", doporučuji si porovnat otázky 1. až 10. v mé žádosti a odpovědi OÚ na ně... Kompetentní jednání OÚ a pravdu o tom, co a jak se událo, ale v odpovědi od OÚ nehledejte...!

Přeji příjemný den a hlavně zdraví všem!

Ing. Václav Lhoták

Ing. Václav Lhoták
Váš zastupitel z kandidátky ZA ČISTÝ ÚJEZD

Znečištěné silnice, které čistíme našimi vozidly místo AGROS!

Od AGROS znečišťování komunikací, husté čas 4:40, 5:45 a 6:55

Kontaktní formulář