3. zasedání zastupitelstva obce 3. 6. 2019, Pozvánka a body k projednání

31. 5. 2019

Dne 3. 6. 2019 od 18:00 se bude konat další zasedání našeho zastupitelstva, na které srdečně zvu všechny spoluobčany. Vedení našeho ZO nechce řešit mnou opakovaně v ZO navrhovaná důležitá témata a resty a nezařadilo mi důležité body k veřejnému projednání na Pozvánku tohoto zasedání. I tak budeme neuvedené body, některými zastupiteli nechtěné, na zasedání řešit, i proto jsem se rozhodl zde zveřejnit některé informace o moji práci zastupitele, ať víte.

Vzhledem k výše uvedenému přístupu vedení ZO využiji svého práva zastupitele a na zasedání navrhnu zařazení dalších bodu do programu k projednání. Jde o body, které pan starosta, pan místostarosta a někteří další zastupitelé nechtějí řešit (zveřejnění starších, aktuálně platných smluv OÚ, zmapování stavu obecních komunikací ve všech částech naší obce a již konkrétní, mnou navržené, investice do oprav obecních komunikací, stav obecního pozemku p. č. 55/5, resp. p. č. 55/1, pozemku p. č. 244/17 atd., více se dozvíte z mé Přípravy VL na PP ZO 13. 5. 2019 ke stažení níže).

Dávám opakovaně v ZO podněty, co je třeba řešit, připravuji sám aktivně podklady pro ZO, připravuji se na pracovní porady ZO (viz pro příklad některé dokumenty ke stažení níže). Nabízím opakovaně své služby zastupitele panu starostovi, připravil jsem například smlouvu na bio odpad atd.

Poukazuji v ZO na malou frekvenci pracovních porad zastupitelů (1x za měsíc nebo i déle je málo), na nedostatečnou nebo pozdní informovanost zastupitelů od vedení ZO, poukazuji na řešení většiny věcí až na poslední chvíli, na často obsahově nekompetentní i gramaticky nedůstojné výstupy (dokumenty, odpovědi občanům atd.) ze strany vedení OÚ.

Přečtěte si prosím Přílohy a přemýšlejte o nich. Chci, abyste měli spoluobčané více informací o moji práci zastupitele.

Děkuji všem spoluobčanům za jejich účast a názory na zasedáních.
Děkuji všem, kteří sdílí podobné názory, podporují mě, pomáhají!

Přeji příjemný den všem!

Ing. Václav Lhoták

Ing. Václav Lhoták
Váš zastupitel

Kontaktní formulář