Újezd pod Troskami tankodrom č. III/2821 opět plný děr, zarostlý křovím

1. 7. 2022

Krajská komunikace č. III/2821, tankodrom mezi Újezdem pod Troskami a Semínovou Lhotou je opět plný děr a větví zasahujících do komunikace, s křovím a stromy ("nálety") bránícími výhledu v zatáčkách, u nájezdu z R35 v Újezdu atd. Díry a větve nutí řidiče kličkovat po silnici, jezdit prostředkem či zastavit u krajnice (kde zrovna není křoví) a nechat protijedoucí vozidlo projet. Provoz na komunikaci roste každým rokem, díry ničí podvozky, větve karoserie vozů. Proč?!

Na pracovní poradě zastupitelů obce Újezd pod Troskami 7. 6. 2022 jsem ZO informoval, že je "komunikace" č. III/2821 opět v havarijním stavu (jsou na ní desítky děr...) a zarůstá okolním křovím (v řadě míst již větve zasahují do silnice přes krajnici...). Pan starosta J. Švihel si moji informaci zapsal a pan místostarosta J. Kubišta slíbil, že to bude neprodleně řešit s panem Langrem - Inspektorem silniční sítě obvod Jičín ze Správy silnic Královehradeckého kraje p.o. 

Nejhorší díry na "tankodromu" č. III/2821 již jsou od Správy silnic OK označeny, takže se snad brzy dočkáme oprav, i když samozřejmě jediným správným a dlouhodobým řešením je jen celková rekonstrukce této komunikace - nová silnice! 

Na prořez již do komunikace zasahujících větví a křoví řidičům omezujících rozhled v zatáčkách na "tankodromu" č. III/2821 a při nájezdu z R35 v Újezdu pod Troskami snad nebudeme občané čekat až do 1. 11. 2022 (kdy začne období vegetačního klidu), když již se promeškala údržba do 31. 3. 2022...!

Aby toho "nebylo málo", tak máme na této komunikaci již 3 roky (od 1. 8. 2019) od našeho OÚ špatně - cca o 17 m jinde namontované odrazové zrcadlo (v rozporu s Technickou zprávou od Projektservis Jičín s.r.o., v rozporu se stanovisky Policie ČR - DI Jičín, MěÚ Jičín - odbor dopravy a dalších orgánů z 2018). Jde o "povedenou" akci našeho OÚ, a konkrétně jde o šlendrián práci pana místostarosty Kubišty, žel bez nápravy - řešení situace ze strany pana starosty J. Švihela.

Špatně namontované zrcadlo nemůže správně plnit svoji funkci, je silničnímu provozu a občanům díky našemu OÚ již 3 roky nebezpečné! Celou tu dobu, jako jediný ze ZO, bojuji marně za to, aby bylo zrcadlo namontováno do správného místa, tzn. dle Technické zprávy od Projektservis Jičín s.r.o. Náš OÚ nekoná, 4 + 2 koaliční zastupitelé mi "házejí klacky pod nohy" - evidentně je nezajímá bezpečnost silničního provozu a bezpečnost občanů na komunikaci č. III/2821! 

Ví se o mě, že mě nejen tato "nepěkná problematika" v naší OBCI, na našem OÚ a v ZO roky zajímá. Nejsem a nikdy nebudu "přihlížející nepěknému", nýbrž konám jako občan i jako zastupitel potřebné k řešení, jak je zřejmé (nejen) z mých jednání z minulosti viz například:

  • Petice za rekonstrukci - novou komunikaci č. III/2821 z roku 2015,
  • Podnět na prořezání křoví z komunikace č. III/2821 z roku 2018,
  • Podmět proti znečišťování komunikací od AGROS Libuň z roku 2020,
  • Podnět na prořezání křoví z komunikace č. III/2821 z roku 2022,
  • atd.

Nesnáším obecně lháře, podvodníky, diletanty ve funkcích... ve státní správě. A když vidím "nepěkné" i na našem OÚ či v zastupitelstvu, tak nemlčím, konám! Klidně i proti většině, proti všem, když jde o dobrou věc!

OBCI přeji kompetentnější ZO a OÚ pro roky 2022 - 2026:

  • max. do 19. července 2022 musí být odevzdány kandidátní listiny a petice s podporovateli,
  • volby do zastupitelstva obce budou 23. a 24. září 2022 a rozhodnou nejen o dalších 4 letech,
  • zejména realizace Splaškové kanalizace a ČOV vyžaduje na OÚ, v ZO jen ty nejschopnější z nás!

Spoluobčanům přeji moudrou volbu příštích zastupitelů obce. Já nebudu volit ty, kteří nejsou schopní (od roku 2016 dodnes) ani OK zrealizovat odrazové zrcadlo na komunikaci č. III/2821 z Újezdu pod Troskami do Semínovy Lhoty. Vyřeší to aktuálně (já v to pevně věřím) Policie ČR na můj Podnět (když OÚ od srpna 2019 bojkotuje moji snahu umístit zrcadlo tam, kde má být, aby bylo funkční a ne cca 17 m jinde umístěné občanům, silničnímu provozu nebezpečné!

Jak chápu rozdíl mezi Podnětem a Udáním...? V hledání jsou Nespokojení občané bez koulí...! Více informací a ono jejich nepodepsané udání na mě a Ing. Hájka najdete zde :-).

Děkuji OÚ a SS KHK - obvod Jičín za "záplatování" nejhorších děr ze dne 15. 7. 2022 i za vyřezání nejvíce zasahujících větvi ze dne 27. 7. 2022. Chtělo to ale radikálnější prořez na v silničnímu provozu nebezpečných místech, jak jsem psal panu starostovi J. Švihelovi dne 20. 7. 2022. Jde o nerealizované prořezy viz můj Podnět z 18. 7. 2018 v příloze (žel ani tehdy neřešené... - příloha str. 2 bod č. 1 a str. 3 bod č. 3). Snad se i toto již konečně pro vyšší bezpečnost provozu udělá na "tankodromu" č. III/2821 (jak bylo SS KHK příslíbeno) v době vegetačního klidu, tzn. brzy po 31. 10. 2022.

Podívejte se i na prolinky výše, přečtěte si Přílohy níže. Za vším je mnoho mých Podnětů a moji práce pro obec, pro spoluobčany...

Přeji všem spoluobčanům zdraví a ať se Vám daří co nejlépe :-).

Ing. Václav Lhoták

Ing. Václav Lhoták
Váš zastupitel z kandidátky ZA ČISTÝ ÚJEZD

Tankodrom č. III/2821 plný děr a větví

Kontaktní formulář