ZA ČISTÝ ÚJEZD

ZA ČISTÝ ÚJEZD

Jako občana mě zajímá dění v naší obci i zemi kde žiji. Není mi lhostejný (ne , tedy v Újezdu pod Troskami (místní části abecedně - Čímyšl, Hrdoňovice, Semínova Lhota a Újezd pod Troskami).

Hlavní priority, které budu v zastupitelstvu prosazovat:

1. Budu i nadále usilovat o zlepšení stavu našich komunikací

 • dlouhodobě mě zajímá stav našich komunikací, aktivně se zasazuji za zlepšení jejich stavu a v tom chci pokračovat, zároveň je potřeba vyřešit opakované stížnosti občanů na dlouhodobé znečišťování silnice v Semínově Lhotě, i ve směru na Újezd a Paldu zemědělskou technikou,  
 • v roce 2015 jsem podal Petici za rekonstrukci komunikace č. III/2821 do Semínovy Lhoty (v plánu je její rekonstrukce, běží prozatímní opravy), v roce 2016 jsem podal našim zastupitelům Podnět na umístění zrcadla do nebezpečné zatáčky (zrcadlo už brzy bude), dne 18. 7. 2018 jsem podal na Údržbu silnic do Jičína Podnět na vyřezání větví nebezpečně zasahujících do silnice (Údržba silnic zareagovala kompetentně a 14. - 15. 8. 2018 byly větve vyřezány), 
 • vím od vás z Čímyšle, že je potřeba chodník do Libuně a napojení na vodovod, od vás z Újezdu vím, že potřebujete autobusovou zastávku směr Jičín a dodělat chodníky, od vás z Hrdoňovic vím, kde chybí asfaltový povrch atd., všude, i ve Lhotce jsou nedodělané vedlejší silnice k domům, třeba to řešit,
 • nedořešeného je ve všech částech OBCE hodně, postupné řešení bude stát mnoho milionů Kč z rozpočtů obce, z dotací, darů, je to práce na řadu let! 

2. Zasadím se o zlepšení stavu obecního majetku

 • stav obecního majetku je třeba systematicky řešit, investovat do jeho zlepšení a průběžně jej udržovat, důležité je transparentní zveřejňování smluv OÚ,
 • jsem rád, že se konečně, alespoň z části opravila budova OÚ, jejíž stav byl mnoho let ostudný, za to patří zastupitelům mé poděkování, naopak skladování komunálního odpadu ve středu OBCE, u zbrojnice nebo u autobusových zastávek, je nejen podle mého názoru přinejmenším nevkusné,
 • jedním z největších problémů jsou odpadní vody v OBCI, porušuje se vodní zákon č. 254/2001 Sb., do příkopů vypoušťíme splaškové vody, poškozujeme životní prostředí atd., obec již investovala milionové částky do projektu kanalizace a čističky odpadních vod a výsledek žádný, 
 • pracuji na zlepšení obecního majetku, například jsem co by starosta SDH ve Lhotce zorganizoval opravu zbrojnice, odpracovalo nás 13 hasičů i nehasičů 199,5 hodin v akci "Z", ušetřili jsme desetitisíce korun z rozpočtu OBCE, které lze využít jinde, zbrojnici ve Lhotce opravy sluší, budeme v nich pokračovat,
 • zasadím se o postupné zlepšení stavu obecního majetku a o zkrášlení středů OBCE, to má být naše vizitka a chlouba!

3. Zkontrolujeme smlouvy OÚ, podpoříme více společenský život a rozvoj v OBCI

 • budu-li zvolen zastupitelem OBCE, tak se zasadím o kontrolu smluv a pohledávek OBCE, o nevýhodných smlouvách je třeba začít ihned v zájmu OBCE s protistranou jednat, zakázky od OBCE mají mít v maximální míře sami občané OBCE, pokud je to pro OBEC výhodné a realizovatelné, 
 • společenský život v OBCI je základ dobrého soužití spoluobčanů a proto má každé zastupitelstvo maximálně podporovat Spolky ve své OBCI, pokud jsou aktivní, ať už jde o SDH nebo Zahrádkáře, o Vojenské muzeum v Újezdu, o hudební skupiny spoluobčanů, podporu OÚ si zaslouží i koncerty v kostele a další,
 • nutná je podpora výstavby nového bydlení v OBCI, dobrá by byla možnost nájemního obecního bydlení zejména pro mladé a sociálně slabší, potřebujeme nové spoluobčany a jejich aktivitu, aby se naše OBEC mohla rozrůstat, musíme se starat, aby to "v OBCI žilo" a mladí nám neodcházeli pryč z OBCE,
 • hospoda U Kolářů je strategický objekt pro kulturní a společenský život v naší OBCI, je důležitý nejen nyní a pro nás, ale zejména z pohledu mnoha dalších generací občanů a možného rozvoje a rozrůstání se naší OBCE, tento objekt je třeba dle mého názoru za rozumnou cenu koupit, postupně rekonstruovat a aktivně využívat, nemalá investice se OBCI vrátí, a teď nemyslím jen na peníze..., zariskujme zde, nechceme mít ve středu Újezdu například ubytovnu!    

Na co se můžete spolehnout

 1. Jsem zvyklý tvrdě pracovat a plnit sliby. Stejně budu jednat i jako váš zastupitel, pokud budu vašimi hlasy zvolen do zastupitelstva.
   
 2. Kandiduji na kandidátce Za čistý Újezd. Budu vždy, v rámci svých možností, hájit zájmy celé naší OBCE, všech jejich částí stejně.
   
 3. Nerozlišuji spoluobčany na trvale žijící a na chalupáře, chataře, natož na rodáky a "náplavy". Uvítám a budu se snažit podpořit aktivitu všech občanů, kteří chtějí pomoci rozvoji naší OBCE.

Kandidátka Za čistý Újezd pro rozvoj OBCE

Odpad a nepořádek ve středu obcí. Nekvalitní práce. Proč?!

Máte dotaz k mému programu? Volejte, pište.

Napište mi, co vás zajímá na mém volebním programu.