Podrobný ZÁZNAM 6. zasedání Zastupitelstva obce Újezd pod Troskami

22. 2. 2020

ZÁZNAM z 6. zasedání ZO ze dne 16. 12. 2019 jsem zpracoval pro občany naší obce, které zajímá Rozpočet na rok 2020, jak byla řešena Petice občanů Hrdoňovic za zachování kabelové televize, jaká zdůvodnění má 6 zastupitelů, co hlasovali PROTI návrhu na Transparentní účet obce, kdo hlasoval PRO zrušení stavební uzávěry proti dálnici, že obecní objekty nemají řešeno vypouštění odpadních vod v souladu se zákonem, jak to je se zrcadlem do Lhotky atd.

  • jako můj protest proti začerňování jmen občanů v Zápisech ze zasedání ZO zveřejňovaných na internetových stránkách naší obce jsem od tohoto zasedání ZO odmítl panu starostovi nadále zpracovávat Zápis a Usnesení ze zasedání ZO, jak jsem to dělal doposud (mimo Ustavujícího zasedání ZO),
  • nesouhlasím se zdůvodněním pana starosty Švihela, že začerňuje jména na zasedání ZO diskutujících občanů na základě GDPR, neboť všechna zasedání ZO jsou nejen dle Zákona o obcích veřejná a veřejné jsou i veškeré příspěvky občanů obce (mimo jasně příslušnými zákony daných výjimek).   

V ZÁZNAMU ZE ZASEDÁNÍ SI DOVOLÍM UPOZORNIT NA TYTO SMUTNÉ SKUTEČNOSTI:

  • změnu rozpočtu na rok 2020 na zasedání, absenci společné diskuse všech 7 zastupitelů k rozpočtu, neplnění rozpočtů 2017 - 2019 (ZÁZNAM str. 2 až 4),
  • absenci měření digitálních TV signálů, které by potvrdilo tvrzení, že budovy společnosti Sklopísek Střeleč nemají vliv na TV dig. signál (ZÁZNAM str. 5 až 7), 
  • argumenty 6 zastupitelů, co hlasovali PROTI mému návrhu na zřízení Transparentního účtu obce, který by pomohl k vyšší důvěře k OÚ (ZÁZNAM str. 7 až 9), 
  • názory zastupitelů PRO zrušení OZV 1/2006 - stavební uzávěry, která vznikla na základě ankety občanů, co nechtěli dálnici v Českém ráji (ZÁZNAM str. 9 až 13),
  • že budova OÚ a zbrojnice s nájemním bytem v Újezdě, "Baráček" ve Lhotce a klubovna v Hrdoňovicích nemá zákonné řešení odpadů... (ZÁZNAM str. 15 a 16),
  • od OÚ v srpnu 2019 instalované zrcadlo není funkční, byl prvně dodán jiný typ, je umístěno jinde než má být... a pan Kubišta v této věci lže... (ZÁZNAM str. 17),  
  • nájem p. Vymlátila v obecním bytě (4 místnosti, 85,4 m2) od 1. 7. 2009 jen 1 131,60 Kč, od 1. 1. 2020 jen 1 358 Kč za měsíc, pro JV nedůstojné (ZÁZNAM str. 17 a 18)!

RESTY MINULÝCH ZASTUPITELŮ A OÚ NELZE UTUTLAT, TŘEBA JE VYŘEŠIT!

Výše uvedené jsou bohužel povětšinou resty minulých ZO, je to jasný doklad o tom, jak "kompetentně a usilovně pracoval" náš OÚ v minulosti pod vedením starosty pana Kubišty, paní starostky Protivné, pana starosty Havránka atd. Bohužel i za současného starosty pana Švihela, na kterého má velký a neblahý vliv místostarosta Kubišta, skoro vše "zůstalo při starém", a to není v jeho zájmu!

A když v zastupitelstvu obce nejen na veřejných zasedáních opakovaně upozorňuji já, nebo Hájkovi, Loudovi, Ing. Pokorná a další občané na zde zmíněné resty, ale i na další velmi smutné "kauzi", zejména minulého OÚ za starosty pana Kubišty, tak je to jako házení hrachu na zeď, jsem přehlasován 6:1, naše podněty a připomínky nejsou ze strany OÚ akceptovány atd. - smutnou absurditu vidí každý logický uvažující a nezaujatý občan přítomný na zasedáních ZO. 

O tom, kdo byl zvolen do stávajícího zastupitelstva obce rozhodli jen a pouze voliči ve volbách. O tom, kdo jakou funkci na obci/OÚ z nás 7 zastupitelů vykonává, ale již bylo jen na rozhodnutí nás 7 zastupitelů. Opravdu jsme si kolegové zastupitelé do orgánů naší obce/OÚ zvolili kompetentní zastupitele, ty nejlepší z nás sedmi, ty jenž na svou funkci v zastupitelstvu opravdu mají a mohou jí tak vykonávat řádně a ku prospěchu občanů?    

Porovnejte si informace uvedené v oficiálním Zápise z OÚ a mým ZÁZNAMEM (všechny dokumenty jsou níže ke stažení), nebo si poptejte u mě nebo na OÚ zvukové nahrávky zasedání našeho ZO a poslechněte si je, choďte na veřejná zasedání a sami si pak rozhodněte, kdo má či nemá pravdu, kdo jak v ZO pracuje. 

Upozorňuji dopředu, že čtení ZÁZMANU a dalších příloh bude dlouhé..., ale jistě i poučné... :-).

Ing. Václav Lhoták

Ing. Václav Lhoták
Váš zastupitel z kandidátky ZA ČISTÝ ÚJEZD

Severní trasa dálnice R35, protínající milovaný Český ráj, které se doufám do svých plánovaných 120 let věku nedožiji... :-)

Kontaktní formulář