Podněty zastupitele z 1. 7. 2020 (siréna, břízy, zbrojnice, www VM, Zápisy ZO)

1. 7. 2020

Transparentnost jednání na OÚ i v zastupitelstvu má být dle mého názoru standardní věc, je to ZÁKLAD VŠEHO. Jako zastupitel s transparentností problém nemám, což se o mě obecně ví. A ani se nestydím za své názory, takže jsem se rozhodl zveřejňovat své PODNĚTY, které dávám do zastupitelstva. Některé PODNĚTY se realizovaly, jiné mi žel byly v ZO zamítnuty či se řeší "na můj vkus" na našem OÚ dlouho... Zajímá vás, jaké PODNĚTY jsem dnes podal OÚ/ZO?

Podněty zastupitele do ZO z 1. 7. 2020:

  1. nahlášení nebezpečné uhnilé staré sirény na zbrojnici v Semínově Lhotě,
  2. podpora vzniku nových www Válečného muzea v Újezdě pod Troskami,
  3. zaměření zbrojnice v Semínově Lhotě pro další její potřebné opravy,
  4. uschlé břízy v Semínově Lhotě, u komunikace k místní vodárně,
  5. nepravdivé nebo zavádějící informace v Zápise ze 7. ZZO.

Zveřejňovat své PODNĚTY do ZO jsem zvažoval již dlouho, jako další prezentaci mé práce v zastupitelstvu, tzn. pro spoluobčany, i jako informace, co se mohlo v naší OBCI udělat, pokud by byla většinová vůle mé PODNĚTY řešit, bylo řádné pracovní nasazení a dotahovaly se věcí v ZO do konce. Mých PODNĚTŮ bylo hodně, ať již na veřejných zasedání zastupitelstva (ZZO) nebo na neveřejných pracovních poradách zastupitelů (PPZO). Jsem žel v ZO jediným opozičním zastupitelem proti zbylým 6 koaličním, což v reálu pro mě znamená minimální pravomoce a velmi omezený přístup k informacím, neúčast na jednáních OÚ s třetími stranami (nejsem k ním ze strany OÚ zván) atd. s odměnou po zdanění 973,- Kč za měsíc. Nejsem starosta ani místostarosta (s platy po zdanění bezmála 20 000,- Kč), kteří mají všechny informace, účastní se jednání OÚ se třetími stranami, mají i maximální pravomoce a tím i maximální zodpovědnost za chod a rozvoj naší OBCE.

Mé poděkování patří panu zastupiteli Vymlátilovi, který se mě na posledním 8. zasedání ZO dne 22. 6. 2020 zeptal, co že jsem zatím udělal v zastupitelstvu a pro občany? Na to se mi jen těžko "s úsměvem" reagovalo, když vím, kolik podnětů jsem dal do ZO, jak žalostně málo z nich se na OÚ zatím realizovalo, a to často i díky "zajímavě jednotnému" zamítavému hlasování zastupitelů 6:1!

Toto byl poslední impuls, udělám si čas a postupně zveřejním všechny své PODNĚTY zpětně, včetně hlasování o nich v ZO, jejich (ne)řešení na OÚ atd.

Nesnáším obecně překrucování skutečností, mám rád fakta, požaduji řešení a výsledky... a tak si mé dnešní PODNĚTY, zaslané všem zastupitelům, "černé na bílém", můžete přečíst v dokumentu ke stažení, s ohledem na GDPR s anonymizovanými soukromými nebo pracovními adresami ostatních zastupitelů.

Děkuji všem občanům za podporu a přeji vám zdraví a klidnou mysl, jistě bude lépe :-) !

Ing. Václav Lhoták

Ing. Václav Lhoták
Váš zastupitel z kandidátky ZA ČISTÝ ÚJEZD

Podněty zastupitele z 1. 7. 2020 ke stažení:

Fotodokumentace k podnětům zastupitele z 1. 7. 2020:

Kontaktní formulář