2. zasedání zastupitelstva obce 11. 3. 2019, realita ZO v Zápise

22. 3. 2019

Dne 11. 3. 2019 se konalo zasedání zastupitelstva, opět s velkou účastí spoluobčanů, což je skvělé. Smutná je bohužel realita práce zastupitelstva, kterého jsem členem, ta je zatím beze změn k lepšímu. Ve vedení ZO setrvává "styl" práce minulých zastupitelstev a to není cesta ke zlepšení a k výsledkům. Koho zajímá dění v obci a na OÚ, tak si přečtěte Zápis a věřte, stejně jako já, že šance na změnu k lepšímu je, "jen" to chce jiný "styl" velení, organizace a práce v ZO.

Záměrně jsem na tomto zasedání skoro nevystupoval. Bylo jasné, že řečníků bude hodně a k "řešení" stejná témata z minulého, předminulého atd. zasedání:

  • věnoval jsem podrobnému Zápisu (ke stažení níže a na www obce) desítky hodin práce, zapsat reálně 2,5 hodiny jednání ze zvukového záznamu, znamená prožít zasedání mnohokráte..., bohužel k řešení složitých restů minulých zastupitelstev se opět za 3 měsíce neudělalo skoro nic, jak se dozvíte ze Zápisu,
  • podrobný Zápis je nutný pro objektivní informovanost občanů i pro zpětnou vazbu zastupitelů, jedině poznáním reality se lze vyvarovat opakování chyb,
  • kritika občanů, co vidí realitu, na naše nové zastupitelstvo, je, byla a bude oprávněná, pokud nezačneme v ZO pracovat jinak, panem starostou počínaje.

Honza, nový neuvolněný pan starosta, to nemá vůbec jednoduché! Řešit ke svému zaměstnání ještě na OÚ nutnou operativu, resty minulosti a potřebné pro možný budoucí rozvoj naší obce, nezvládne sám nikdo! Náš pan starosta potřebuje mít "pravou a levou ruku", na kterou se bude moci spolehnout, potřebuje kompetentně, kvalitně a v termínu odvedenou práci od nás všech zastupitelů, od každého dle jeho možností a schopností. Náš pan starosta ví, kolikrát jsem mu již nabízel pomoc s ledasčím a požadoval mé úkolování. Ví, že měl a má mou podporu v jeho funkci starosty, podporu ke změnám k lepšímu, stačí jen jí využít.

Přečtěte si prosím Zápis a přemýšlejte o zapsaném, kritizujte nás zastupitele, pokud nebudeme konat,
ale také věřte nám, Vámi zvoleným zastupitelům, že potřebné pro obec kompetentně v ZO rozhodneme!

"Nejsme zodpovědní jen za to, co děláme, nýbrž i za to, co neděláme." - Moliére (1622 - 1673).

Děkuji všem spoluobčanům za jejich účast a názory na zasedáních.
Děkuji všem, kteří sdílí podobné názory, podporují mě, pomáhají!

Přeji příjemný den všem!

Ing. Václav Lhoták

Ing. Václav Lhoták
Váš zastupitel z kandidátky ZA ČISTÝ ÚJEZD

Kontaktní formulář