Zákon č. 106/1999 Sb. - Zápis zasedání ZO 5. 11. 2018 + Smlouva zimní údržba

6. 1. 2019

Občan Ing. Jiří Hájek si 19. 11. 2018 na našem OÚ vyžádal kopii Zápisu z Ustavujícího zasedání ZO (z 5. 11. 2018), kopii Smlouvy o zajištění zimní údržby 2018/2019, informace o odměnách ZO, informace a návrhy Ing. Lhotáka do ZO (nahrávání zasedání ZO, nominace funkcí v ZO, situaci před volbami atd.). Požadované informace mu byly poskytnuty (viz Příloha příspěvku) a byly i zveřejněny na www stránkách obce zde, dne 29. 01. 2019 pod "krycím" názvem 106.pdf.

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím:

  • obecně umožňuje všem občanům získat informace od všech státních orgánů, územních samosprávných celků a jejich orgánů a od veřejných institucí,
  • přesně upravuje, například jaké informace musí nebo naopak nesmí povinný státní orgán veřejnosti sdělit, jaké náležitosti musí mít žádost občana o poskytnutí informace, jaké má statní orgán lhůty na vyřízení žádosti, jaké jsou způsoby zveřejňování informací atd., Zákon č. 106/1999 Sb. v celém znění.

Jednou z mých priorit zastupitele je zajištění maximální transparentnosti konání našeho OÚ,
což není jen zveřejňování všech smluv a podrobného Zápisů ze zasedání zastupitelstva obce.

Pokud důležité informace nenajdete na internetových stránkách naší obce, tak si je můžete
vyžádat i podle Zákona č. 106/1999 Sb., informace tak současně získají všichni spoluobčané.

Přeji příjemný den všem!

Ing. Václav Lhoták

Ing. Václav Lhoták
Váš zastupitel z kandidátky ZA ČISTÝ ÚJEZD

Chcete se mě na něco zeptat? Napište mi.