Zákon č. 106/1999 Sb. - Zápis zasedání ZO 5. 11. 2018 + Smlouva zimní údržba

6. 1. 2019

Občan obce Ing. Jiří Hájek si 19. 11. 2018 na našem OÚ vyžádal kopii Zápisu z Ustavujícího zasedání ZO, které se konalo 5. 11. 2018 a kopii Smlouvy o zajištění zimní údržby 2018/2019. Požadované informace byly poskytnuty dne 29. 11. 2018 (ke stažení zde) a navíc současně dle Zákona č. 106/1999 Sb. zveřejněny pro širokou veřejnost na www stránkách obce Úřední deska/Ostatní dokumenty.

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím:

  • obecně umožňuje všem občanům získat informace od všech státních orgánů, územních samosprávných celků a jejich orgánů a od veřejných institucí,
  • přesně upravuje, například jaké informace musí nebo naopak nesmí povinný státní orgán veřejnosti sdělit, jaké náležitosti musí mít žádost občana o poskytnutí informace, jaké má statní orgán lhůty na vyřízení žádosti, jaké jsou způsoby zveřejňování informací atd., Zákon č. 106/1999 Sb. v celém znění.

Jednou z mých priorit zastupitele je zajištění maximální transparentnosti konání našeho OÚ,
což není jen zveřejňování všech smluv a podrobného Zápisů ze zasedání zastupitelstva obce.

Pokud důležité informace nenajdete na internetových stránkách naší obce, tak si je můžete
vyžádat i podle Zákona č. 106/1999 Sb., informace tak současně získají všichni spoluobčané.

Přeji příjemný den všem!

Ing. Václav Lhoták

Ing. Václav Lhoták
Váš zastupitel z kandidátky ZA ČISTÝ ÚJEZD

Chcete se mě na něco zeptat? Napište mi.