Aktuality

O úspěchu či neúspěchu v čemkoliv obecně rozhoduje poctivost a kompetentnost práce. U chodu a řízení OBCE jde zejména o práci pana starosty a pana místostarosty, oni mají i hlavní zodpovědnost za úspěch či neúspěch a rozvoj! Obec, kde si občané volí kompetentní zastupitele poznáte, jen jak do ní vjedete... 

Zajímá mě dění nejen v naší OBCI, ale i svoboda, právo a demokracie v naší zemi. Z mnoha důvodů nejsem "fanda", natož volič pana premiéra Babiše (alias Bureše) a pana prezidenta Zemana, stydím se za oba jako občan! Podporuji Milion chvilek pro demokracii, mám s nimi podobně kritické myšlení a osobní hodnoty.

Naše OBEC nevzkvétá, a to již dlouho!
Proč tomu tak bylo, stále je a díky komu, jsem pochopil brzy po nástupu do zastupitelstva.

 

Zde se průběžně dozvíte důležité nejen z mé práce zastupitele:

Zákon č. 106/1999 Sb. - Nájem obecního pozemku p. č. 55/1, tzv. SPEHu

Jedním z témat, které je často v obci diskutováno je využití obecního pozemku p. č. 55/1, tzv. SPEHu. Na 1. veřejném zasedání ZO dne 17. 12. 2018 se řada spoluobčanů, včetně mě, zajímala o dokumenty týkající se pronájmu tohoto pozemku. Ing. Jiří Hájek si na OÚ tyto dokumenty vyžádal, informace mu byly poskytnuty (ke stažení zde) a dle Zákona č. 106/1999 Sb. byly i zvěřejněny pro nás ostatní občany na www stránkách obce - Úřední deska/Ostatní dokumenty.

Zákon č. 106/1999 Sb. - Zápis zasedání ZO 5. 11. 2018 + Smlouva zimní údržba

Občan obce Ing. Jiří Hájek si 19. 11. 2018 na našem OÚ vyžádal kopii Zápisu z Ustavujícího zasedání ZO, které se konalo 5. 11. 2018 a kopii Smlouvy o zajištění zimní údržby 2018/2019. Požadované informace byly poskytnuty dne 29. 11. 2018 (ke stažení zde) a navíc současně dle Zákona č. 106/1999 Sb. zveřejněny pro širokou veřejnost na www stránkách obce Úřední deska/Ostatní dokumenty.